Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii


Informare FSE Spiru Haret - Lege plata diferente salariale 6 mai 2016

Legea nr. 85/2011 (format word) + adresele FSE SPIRU HARET catre Ministerul Educatiei si Guvern, referitoare la elaborarea Normelor metodologice. In format pdf. 
...Sincere condoleante!

              Sincere condoleanțe            Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ își exprimă adânca durere și profundul regret la trecerea în veşnicie a academicianului Solomon Marcus, un adevărat model de noblețe sufletească, de demnitate umană și profesională.          Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ adresează familiei îndoliate sincere condoleanțe.   Marius Ovidiu Nistor Președinte                             &nb ...


Noutăţi legislativeOMENCS 3051 din 12 ianuarie 2016 evaluari nationale cl. a II a, a IV a si a VI a

 ORDIN nr. 3051 din 12 ianuarie 2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare, În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de ...

OMEN 3049 DIN 11 Ianuarie 2016 acte de studii

 ORDIN nr. 3049 din 11 ianuarie 2016 privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România În baza art. 148 alin. (2) din Constituţia României, republicată, având în vedere: - Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne şi de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ("Regulamentul IMI"); - Regul ...

Galerie foto

Galerie video

scoala romaneasca

Parteneri

casa corpului didactic