; FSE Spiru Haret -
Va aflati pe pagina : Legislatie

Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii

OMEN nr. 4871 05.11.2014 Metodologie 150 de euro

OMEN nr. 4871/05.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind implementarea proiectului sistemic „Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții” (subventia de aproximativ 700 lei/persoana), in vederea punerii in aplicare a prevederilor sale In format pdf. ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 4553-2014 - Calendar echivalare ECTS_2014-2015

OMEN 4553-2014 - Calendar echivalare ECTS_2014-2015  in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare

ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 772 din 23 octombrie 2014  In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG nr 58 din 22 septembrie 2014

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative Notă:  Atentie deosebita la art. V, care reglementeaza posibilitatea acordarii, in anul 2014-2015, a unei subventii sub forma de suma forfetara personalului didactic angajat ci c.i.m. pe durata determinata/nedeterminata pentru dezvoltare profesionala. în format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN nr. 4619 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar în format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

Circulara.MEN.48322-02.07.2014 - aplicare ordin nou evaluare an scolar urmator

Circulara.MEN.48322-02.07.2014 - aplicare ordin nou evaluare an scolar urmator in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

HG 327 2014 - cifre de scolarizare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 327/2014 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015   În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.   Articol unic: Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale, pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri - grantu ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3275 10 aprilie 2014 - metodologie mobilitate

ORDIN nr. 3275 din 10 aprilie 2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013 În baza prevederilor art. 252, 253 şi 254 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.   Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobat ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3366 29.04.2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.  3366/29.04.2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 6-a   În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărâ ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3367 30 iunie 2014 Structura an scolar 2014 -2015

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 3637/19.06.2014 privind structura anului şcolar 2014-2015   În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Art. 1 (1) Anul şcolar 2014-2015 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele: a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Galerie foto

  Galerie video

  scoala romaneasca

  Parteneri

  În curând!