Va aflati pe pagina : Legislatie

Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii

Hotararea 1017- 30 decembrie 2015 - salariul minim

 HOTĂRÂRE nr. 1017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată În temeiul art. 41 alin. (2), al art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră. Art. 2 (1)Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se san ... [Detalii Articol ....]

 

OMECS.5806-16.11.2015 - debirocratizare

OMECS.5806-16.11.2015 - debirocratizare in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 54 2015 - majorari salarii 15%

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 noiembrie 2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului Având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ, având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ, având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind sal ... [Detalii Articol ....]

 

OUG nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OMECS - Structura anului scolar 2015 - 2016

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 27 - 30 iunie 2015 -Cresteri salariale personal nedidactic

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 30 iunie 2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare Având în vedere nivelul scăzut al salariilor din administraţia publică locală, care generează o lipsă acută de personal la nivelul acesteia, luând în considerare solicitările fundamentate ale sindicatelor şi faptul că, datorită nivelului de salarizare foarte scăzut, din estimările sindicatelor peste 60% din lucrătorii din administraţia publică locală au salarii la nivelul salariului minim pe economie, foarte mulţi salariaţi migrează fie către ... [Detalii Articol ....]

 

Ordine plata comisii examene nationale

Ordinele sunt in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar

Documentul atasat! ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN nr. 5144 din 15 decembrie 2014 simulari examene nationale

 ORDIN nr. 5144 din 15 decembrie 2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului N ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5138 din 15 decembrie 2014 - Regulament examen de promovare personal contractual

 ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulte ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • Galerie foto

  Galerie video

  scoala romaneasca

  Parteneri

  casa corpului didactic