Va aflati pe pagina : Legislatie

Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii

HG nr. 9 din 7 ianuarie 2015 costul standard per elev

HOTÄ‚RÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  Articol unic Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţăm ... [Detalii Articol ....]

 

DECIZIE nr 669 din 12 noiembrie 2014 - Curtea Constinutionala - orele de religie

DECIZIE nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Augustin Zegrean - preşedinte Valer Dorneanu - judecător Toni Greblă - judecător Petre Lăzăroiu - judecător Mircea Ştefan Minea - judecător Daniel Marius Morar - judecător Mona-Maria Pivniceru - judecător Puskas Valentin Zoltan - judecător Tudorel Toader - judecător Af ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 94 DIN 29 DECEMBRIE 2014 MODIFICARE LEN

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei Având în vedere situaţia extraordinară creată de solicitările unor angajatori de a li se asigura forţă de muncă calificată profesional, printr-un proces la care să participe activ, motiv ce determină urgenţa introducerii în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar a formei de pregătire profesională organizată în sistem dual, începând cu anul şcolar următor, pentru care fundamentarea cifrei de şcolarizare şi promovarea ofertei educaţionale, în comun, sunt urgente, re ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 83 din 12 decembrie 2014 salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2014 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014, ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5123 15 decembrie 2014 metodologie organizare evaluari nationale

ORDIN nr. 5123 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015 şi pentru aprobarea Calendarului de administrare a acestora În baza prevederilor art. 74 alin. (2), (3) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministru ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5108 12 decembrie 2014 Metologie mobilitate prsonal didactic

ORDIN nr. 5108 din 12 decembrie 2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014 În baza prevederilor art. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.   Art. I. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5078 8 decembrie 2014 cadre didactice optional Educatie prin sah

ORDIN nr. 5078 din 8 decembrie 2014 privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale "Educaţie prin şah" în învăţământul preuniversitar În baza prevederilor art. 247, 248, art. 252 alin. (1) şi (2), art. 254 alin. (1), (3), alin. (8) lit. b), alin. (81), (91), (16), (191) art. 2541 alin. (1) şi (2), art. 262 alin. (1)-(3), art. 263 alin. (1), (2) şi (9) şi art. 284 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare privind derularea Programului naţional "Educaţie prin şah în învăţământul preuniversitar" dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Federaţia Română de Şah, în ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5005 din 2 decembrie 2014 metodologie certificare calificari profesionale

ORDIN nr. 5005 din 2 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal În temeiul prevederilor art. 44 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1, 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, în baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare t ... [Detalii Articol ....]

 

LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015

LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015 Parlamentul României adoptă prezenta lege.  CAPITOLUL I: Dispoziţii generale  Art. 1 Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii. Mai multe in format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN nr. 4871 05.11.2014 Metodologie 150 de euro

OMEN nr. 4871/05.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind implementarea proiectului sistemic „Personalul didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul vieţii” (subventia de aproximativ 700 lei/persoana), in vederea punerii in aplicare a prevederilor sale In format pdf. ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Galerie foto

  Galerie video

  scoala romaneasca

  Parteneri

  In curand!