; FSE Spiru Haret -
Va aflati pe pagina : Legislatie

Despre Spiru Haret

Spiru Haret (N. 15.02.1851, Putna; D. 17.12.1912, Bucuresti) - matematician roman, astronom, pedagog, reformator al invatamantului romanesc, ministru (Min. Cultelor si Instructiunii Publice), academician

detalii

OMEN nr. 3608 18 06 2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 3608/18 06.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.555/2011   În baza prevederilor art. 94 şi art. 99 alin. (2) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.   Art. I. Regulamentul privind organizarea şi funcţio ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN nr. 3608 18 06 2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 3608/18 06.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.555/2011   În baza prevederilor art. 94 şi art. 99 alin. (2) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.   Art. I. Regulamentul privind organizarea şi funcţio ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3240 26.03.2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr.  3240/26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011   În baza prevederilor art. 242 şi 243 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin. Ordinul in pdf.    ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3596 din 18.06.2014 - plata la examene

In format pdf.  ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 49 din 2014 - masuri educatie

ORDONANŢA DE URGENŢĂ  GUVERNULUI nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative   Luând în considerare că un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale este cel al concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat prin semnarea acordurilor de împrumut cu organismele financiare internaţionale, iar Guvernul trebuie să promoveze un set coerent de politici macroeconomice şi măsuri de menţinere a stabilităţii financiare a ţării, care să asigure, în acest an, o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată, având în vedere faptul că, în actualul cadru normat ... [Detalii Articol ....]

 

OUG 16 2014

ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011   Ţinând seama de necesitatea sprijinirii educaţiei, a creşterii calităţii sistemului de învăţământ şi a asigurării derulării în condiţii normale a procesului de învăţământ, luând în considerare Decizia Curţii Constituţionale nr. 16/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, întrucât în vederea asigurării funcţionării în condiţii optime a sistemului naţional de învăţăm ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3275 din 10 04 2014 Modificare Metodologie cadru mobilitate

ORDIN nr. 3275 din 10 aprilie 2014 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.451/2013 În baza prevederilor art. 252, 253 şi 254 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.   Art. I Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015, aprobat ... [Detalii Articol ....]

 

Proiect HG cifra de scolarizare

HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitarşi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015   Proiectul in format pdf. ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 3152 din 24 februarie 2014 - planuri cadrul invatamant profesional

ORDIN Nr. 3152 din 24 februarie 2014privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 25 martie 2014În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin .ART. 1 Se aprobă planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ... [Detalii Articol ....]

 

OMEN 5451 din 12 noiembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015 (forma în vigoare la data de 21.03.2014, astfel cum a fost modificată prin O.M.E.N. nr. 3080/2014)   În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99,100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 252, 253, 254, 2541, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. IV-VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri ... [Detalii Articol ....]

 

Pagina :
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Galerie foto

  Galerie video

  scoala romaneasca

  Parteneri

  În curând!