Lună: septembrie 2013

OMEN 4959 / 02.09.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează […]

OMEN 4959 02.09.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează […]