Adresa FSE Spiru Haret 13 ianuarie 2015 – Catre MECS – Solicitare negocieri potrivit CCMUNSAIP

Nr. 10/13.01.2015

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÄ‚RII ŞTIINŢIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

SORIN CÎMPEANU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Supunem atenţiei dumneavoastră următoarele:

 

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar (în vigoare de la data înregistrării sale la M.M.F.P.S.P.V – D.D.S. sub nr. 1483/13.11.2014 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5/26.11.2014) prevede, între altele, următoarele:

Art. 33 (…) (3) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract, să elaboreze, până la 31 ianuarie 2015, un proiect de act normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care să ţină cont şi de dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(…) (5) Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, împreună cu federaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă, să finalizeze în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea prezentului contract, Regulamentul privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă să depună diligenţele necesare în vederea aprobării acestui Regulament prin hotărâre de Guvern până la data de 15 ianuarie 2015.

Art. 35 (…) (2) Personalul didactic şi didactic auxiliar cu o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul de bază. Ministerul Educaţiei Naţionale se obligă ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract, să facă demersurile necesare pentru ca, în actul normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, perioadele în care personalul didactic sau didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prezentului contract colectiv de muncă, şi concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani, respectiv 3 ani, după data de 12 mai 2011 (data intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011), precum şi perioada stagiului militar să nu întrerupă vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate.

Art. 50 (…) (5) Personalul din învăţământ beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medicale şi psihologice şcolare, precum şi în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat, cu consultarea federaţiilor sindicale semnatare, între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii, în termen de 60 de zile de la înregistrarea prezentului contract. Analizele medicale se vor realiza gratuit, în baza trimiterii medicului de familie, în policlinicile şi unităţile spitaliceşti menţionate în Protocol. Personalul din învăţământ beneficiază de completarea gratuită a dosarelor de sănătate de către medicul de medicina muncii, sumele necesare fiind asigurate, în condiţiile legii, de către angajator. 

 

Stimate domnule Ministru, în conformitate cu prevederile legale în vigoare – art. 144 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările şi completările ulterioare – C.C.M.U.N.S.A.I.P. se aplică de la data înregistrării sale la autoritatea competentă, respectiv de la data de 13 noiembrie 2014.

Faţă de data înregistrării, vă rugăm să observaţi că termenele de 30 de zile prevăzute la art. 33 alin. (5) şi art. 35 alin. (2) au expirat încă din luna decembrie 2014, iar termenul prevăzut la art. 50 alin. (5) a expirat în această lună.

 

În consecinţă, vă solicităm respectuos să procedaţi, în regim de urgenţă, la convocarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, în vederea discutării Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora, a actului normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum şi a Protocolului dintre Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii.

 

În speranţa că veţi da curs solicitării noastre în regim de urgenţă, vă asigurăm, stimate Domnul Ministru, de întreaga noastră consideraţie.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: