Adresa FSE Spiru Haret 15 ianuarie 2015 – MECS – invatamant special

Nr. 16/15.01.2015

Către

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETÄ‚RII ŞTIINŢIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

SORIN CÎMPEANU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Supunem atenţiei dumneavoastră următoarele:

 

În învăţământul special şi special integrat sunt aplicabile dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

Actul în cauză reglementează inclusiv: structura, organizarea, formele şi tipurile de instituţii, precum şi de personal din unităţile de învăţământ special şi special integrat; volumul activităţilor din învăţământul special şi special integrat, normarea şi încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, medical şi administrativ; drepturile materiale şi alocaţiile zilnice de hrană pentru copiii/elevii/tinerii din sistemul de învăţământ special şi special integrat. O serie dintre dispoziţiile acestui act normativ nu mai corespund realităţilor din sistem, astfel că, aşa cum au concluzionat şi participanţii la Conferinţa naţională cu tema „Învăţământul special în contextul actualei legislaţii” (organizată de Ministerul Educaţiei şi F.S.E. „SPIRU HARET” în data de 28 iunie 2014), se impune modificarea H.G. nr. 1251/2005.

În aceste condiţii, vă solicităm respectuos să procedaţi, într-un termen cât mai scurt, la convocarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învăţământ preuniversitar, în vederea elaborării unui act cu caracter normativ care să modifice H.G. nr. 1251/2005 şi să reglementeze învăţământul special şi special integrat în concordanţă cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi cu realităţile sistemului.

 

În speranţa că veţi da curs prezentei într-un termen cât mai scurt, vă asigurăm, stimate Domnul Ministru, de întreaga noastră consideraţie.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: