Adresa FSE Spiru Haret 2 septembrie 2016 – reincadrare personal nedidactic

Către

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU

MIRCEA DUMITRU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

După cum, desigur, cunoașteți, prin Ordonanţă de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativea fost reglementată o nouă funcție didactică auxiliară – respectiv cea de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar – poz. 23 din Anexa nr. 2, Capitolul I pct. 6.

Prin Normele Metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 582/2016, s-a reglementat modalitatea de reîncadrare pe noua funcție didactică auxiliară a persoanelor care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, erau încadrate pe funcţia de îngrijitoare şi desfăşurau efectiv activitate la grupa de preşcolari – art. 17.

Însă, în învățământul preșcolar, există și alte categorii de personal nedidactic care desfășoară activitate cu preșcolari, ajutând efectic cadrul didactic; ne referim la bucărărese și spălătorese/lenjerese. De altfel, în foarte multe cazuri, datorită deficitului de personal de îngrijire și imposbilității angajării de noi salariați (interdicție expresă, instituită prin actele normative, până în anul 2015), bucărăresele și spălătoresele/lenjeresele desfășoară inclusiv activitate la grupă.

În aceste condiții, apreciem că se impune și reîncadrarea acestor categorii de personal nedidactic pe funcții didactice auxiliare, pentru a nu se produce o discriminare, din punct de vedere al statutului, între salariați care desfășoară același tip de activitate.

 

În plus, vă rugăm să observați că în aceeași situație se află și o serie de categorii de personal nedidactic din învățământul special și special integrat. Datorită specificului unităților, faptului că se lucrează cu copii cu cerințe educaționale speciale, dar și insuficienței de personal (pentru considerentele detaliate mai sus), personalul nedidactic asistă cadrul didactic la clasă/grupă, desfășurând efectiv activitate cu copiii. Vă rugăm să analizați și posibilitatea reîncadrării acestor categorii de personal nedidactic din învățământul special și special integrat pe funcții didactice auxiliare.

 

În speranța că veți da curs prezentei și ne veți informa despre demersurile efectuate, vă asigurăm de întreaga noastră stimă.

 

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: