Adresa FSE Spiru Haret 28 februarie 2014 – Plata simulare si sentinte

Nr. 185/27.02.2014

 

Către

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 DOMNULUI MINISTRU,

REMUS PRICOPIE

 

   Domnule Ministru,

  Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” vă supune atenţiei următoarele:

I. Recent s-au derulat în unităţile de învăţământ simulările testelor naţionale şi vor începe în curând şi simulările examenului de bacalaureat.

Toate acestea implică o activitate susţinută din partea personalului didactic şi personalului didactic auxiliar, activitate desfăşurată în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare [astfel cum este aceasta definită la art. 262 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare] şi, cu toate acestea, neremunerată.

În aceste condiţii, în interesul membrilor de sindicat, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” vă solicită promovarea, în regim de urgenţă, a unui act administrativ cu caracter normativ care să reglementeze modul de plată a personalului implicat în derularea simulărilor examenelor naţionale.

 

II. De asemenea, aşa cum aţi fost informat şi cu alte ocazii, şi în anul 2014 ne confruntăm cu problema plăţii sumelor dispunse de instanţele de judecată în favoarea membrilor noştri de sindicat.

Astfel, din informaţiile centralizate de federaţia noastră până în prezent, rezultă că, la restanţele din anul 2013, se adaugă sumele neprevăzute în buget pentru tranşele aferente anului 2014. Nu numai că nu există fonduri suficiente pentru a se plăti întreaga sumă cuvenită membrilor noştri de sindicat, dar unităţilor de învăţământ nu li se permite să achite nici măcar prima tranşă, din luna martie, plăţile urmând a fi făcute, cel mai devreme, din trimestrul II.

În consecinţă, vă solicităm să luaţi măsurile necesare în vederea achitării restanţelor pentru anul 2013, dar şi a plăţii integrale a primei tranşe din sumele cuvenite în anul curent, conform Legii bugetului de stat nr. 356/2013.

Cu stimă,

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: