Adresa FSE Spiru Haret 30 octombrie 2015 – MECS – retragere solicitare PODCA

Nr. 799/29.10.2015

 

Către

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

DOMNULUI MINISTRU, SORIN MIHAI CÎMPEANU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Supunem atenției dumneavoastră următoarele:

 

Prin adresa nr. 1414/SMIS 37655/19.10.2015 (anexată prezentei în copie), transmisă inspectoratelor școlare în cadrul proiectului strategic PODCA „Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare” SMIS 37655, privind managementul serviciilor publice din educație și gestiunea documentelor în vederea debirocratizării sistemului de învățământ preuniversitar, s-a solicitat ca: „datele personalului din grupul țintă și ale personalului didactic din 1000 de unități de învățământ preuniversitar pilot din țară, respectiv portofoliile resursei umane beneficiare finale a instrumentelor de management a datelor de proiect” să fie „încărcate în sistemul informatic creat în proiect”.

 

Domnule Ministru, scanarea unui singur portofoliu pus la punct durează nu mai puțin de 4 ORE. Deci, scanarea portofoliilor întregului personal didactic dintr-o unitate cu 60 de cadre didactice ar lua 10 ZILE de muncă neîntreruptă, ceea ce este inadmisibil.

 

Din informațiile pe care le deținem, există un furnizor de servicii de realizare a sistemului informatic, pătit din bugetul proiectului. În consecință, este obligația acestuia, iar nu a cadrelor didactice să realizeze nu doar introducerea pe platformă a portofoliilor, ci chiar realizarea acestora. Este inadmisibil să pretinzi persoanelor din grupul țintă să efectueze activități care nu sunt în sarcina lor și pentru a căror realizare sunt remunerate alte entități.

 

În consecință, vă solicităm respectuos să dispuneți, în regim de urgență, emiterea unei noi circulare, de revenire la adresa nr. 1414/SMIS 37655/19.10.2015, astfel încât efectele sale să fie stopate imediat, iar orice activitate dispusă în sarcina cadrelor didactice prin aceasta să înceteze.

 

În speranța că veți da curs prezentei într-un termen cât mai scurt, cu informarea Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

 

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: