Adresă FSE „SPIRU HARET“ EMITERE VOUCHERE

Nr. 85/13.02.2019

Către

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Doamnei MINISTRU

ECATERINA ANDRONESCU

Stimată Doamnă Ministru,

Supunem atenției dumneavoastră următoarele:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene prevede, la art. 36 alin. (1): „În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de vacanţă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare (…)”.

După cum, desigur, cunoașteți, voucherele de vacanță au fost acordate și în anul 2018, efect al dispozițiilor art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 90/2017 și art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009 (astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 46/2017). Pentru aceasta, a fost nevoie de emiterea unui ordin de ministru care să reglementeze modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia – O.M.E.N. nr. 3560/2018, astfel cum a modificat prin O.M.E.N. nr. 3751/2018.

Respectivul ordin a avut o aplicabilitate limitată, respectiv acordarea voucherelor de vacanţă doar în anul 2018, pentru perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018.

În aceste condiții, se impune emiterea unui nou ordin de ministru pentru stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă în perioada 2019-2020 pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia.

În consecință, vă solicităm să dispuneți constituirea, în regim de urgență, a unei comisii tehnice care, pornind de la O.M.E.N. nr. 3560/2018 (astfel cum a modificat prin O.M.E.N. nr. 3751/2018), să elaboreze proiectul noului ordin de ministru.

Formulăm această solicitare încă din luna februarie, deoarece anul trecut discuțiile au început tot în luna februarie și au durat până în data de 25 mai 2018, când a fost aprobat O.M.E.N. nr. 3751/2018. Pe cale de consecință, întreaga procedură de centralizare/achiziționare/acordare a voucherelor de vacanță a trebuit să fie derulată într-un timp foarte scurt și într-o perioadă foarte încărcată pentru unitățile de învățământ.

Pentru a evita repetarea problemelor cu care s-au confruntat instituțiile/unitățile de învățământ și membrii de sindicat, considerăm că este necesară emiterea în regim de urgență a Ordinului ministrului educației naționale pentru stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă în perioada 2019-2020 pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei Naţionale şi alte unităţi din subordinea/coordonarea acestuia, evident după discutarea acestuia cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative la nivelul comisiei tehnice menționate anterior și avizarea sa în Comisia de Dialog Social.

Cu stimă,

PREȘEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Elab. I.V./13.02.2019

Adresa in format pdf

Distribuie articolul pe retelele de socializare: