Adresa FSE Spiru Haret -MECS – plata examene 22 iunie 2015

Nr. 530/17.06.2015

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

SORIN MIHAI CÎMPEANU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a luat act de emiterea O.M.E.C.S. nr. 4201/10.06.2015 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învăţământul profesional, liceal și postliceal – sesiunile anului 2015, precum și a O.M.E.C.S. nr. 4202/10.06.2015 privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, pentru anul școlar 2015-2016.

 

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” protestează față de emiterea a două acte administrative cu caracter normativ care privesc relaţiile de muncă şi sistemul naţional de învăţământ „fără discutarea acestora în cadrul comisiilor tehnice create la nivel de minister, din care fac parte şi reprezentanţii federaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv, urmată de consultarea acestora în cadrul comisiei de dialog social de la nivelul ministerului”, cu încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar (în vigoare de la data înregistrării sale la M.M.F.P.S.P.V – D.D.S. sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5/26.11.2014).

 

Față de această situație, pentru a avea un dialog social real, solicităm convocarea federațiilor sindicale reprezentative, în vederea discutării și emiterii de urgență a unor ordine de ministru pentru modificarea celor două acte administrative mai sus menționate, astfel:

1. În primul rând, având în vedere majorările salariale reglementate prin art. 2 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență nr. 83/2014(respectiv 5% de la 1 martie 2015 față de salariul din luna februarie și 5% de la 1 septembrie 2015 față de salariul din luna august), precum și rata inflației (3,4% în luna mai 2015 în raport de luna mai 2015), vă solicităm ca sumele – și așa insuficiente – acordatepersonalului implicat în derularea examenelor/admiterii să fie majorate cu 15% față de nivelul reglementat prin ordinele din anul 2014.

2. În al doilea rând, reiterăm o solicitare constantă a federației noastre – aceea ca, în cuprinsul ordinelor să se reglementeze expres ca persoanele care fac parte din comisii, precum și elevii participanţi la examene să primească apă minerală; de asemenea,persoanele care fac parte din comisii să beneficieze şi de o masă/zi – supraveghetorii, respectiv 2 mese/zi – preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi evaluatorii, precum şi de decontarea cheltuielilor de cazare și transport, după caz.

 

Propunerile de mai sus sunt valabile și pentru ordinul de ministru privind aprobarea normelor de plată a comisiilor de examen pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversita, sesiunea 2015.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: