Adresa FSESH-MECS – calcul dobanzi 22 iunie 2015

Nr. 539/19.06.2015

 

Către

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU,

SORIN MIHAI CÎMPEANU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

           

Prin prezenta, supunem atenției dumneavoastră următoarele:

 

După cum, desigur, cunoașteți, organizațiile sindicale din întreaga țară (din învățământ și nu numai) au declanșat mii de acțiuni în întreaga țară având ca obiect plata DOBÂNZII LEGALE aferente diferențelor salariale cuvenite conform sentințelor pronunțate de tribunalele din întreaga țară, pe ultimii trei ani anteriori introducerii cererii de chemare în judecată și până la data plății efective, precum și începând cu data depunerii cererii de chemare în judecată și până la data plății pentru sumele deja achitate și în continuare pentru sumele restante.

 

Litigiile având ca obiect plata dobânzii legale au fost câștigate pentru membrii de sindicat începând cu anul 2013. A apărut, însă, problema modului de calcul al sumelor dispuse de instanță – existând diferite variante. În încercarea de a avea un sistem unitar de calcul, am solicitat sprijinul Ministerului Educației, însă reprezentanții acestuia și-au declinat competența de soluționare a cererii.

 

Față de această situație, ne-am adresat Băncii Naționale a României și Ministerului Finanțelor Publice, pentru a ni se comunica: dobânda BNR începând cu anul 2010; modalitatea de calcul al daunelor-interese (dobânzii legale) dispuse de tribunale.

 

Cu adresa nr. XVI/4/2181/04.03.2015 (anexată prezentei), Banca Națională a României ne-a comunicat că, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 13/2011, „dobânda legală pentru obligații bănești se determină pe baza algoritmului stabilit de legiuitor, prin raportare la nivelul anumitor indicatori comunicați de Banca Națională a României…”. În mod similar, prin adresa nr. 287135/09.06.2015 (de asemenea anexată prezentei), Ministerul Finanțelor Publice ne-a comunicat că „nu are competența de a soluționa cereri referitoare la dobânda legală și nici la modalitatea de calcul a daunelor interese acordate de către tribunale”

 

În aceste condiții, pentru a veni în sprijinul atât al membrilor de sindicat beneficiari ai sentințelor privind plata dobânzilor, cât și al celor care trebuie să efectueze calculele, vă solicităm respectuos să emiteți un document (ordin de ministru, notă, circulară) privitor la:

  1. dobânda legală începând cu anul 2010;
  2. modalitatea de calcul al daunelor-interese dispuse de tribunale – eventual cu o prezentare exemplificativă.

La emiterea acestuia, vă rugăm să aveți în vedere și faptul că, potrivit art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, „procedura de plată eşalonată prevăzută la alin. (1) se aplică şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la 31 decembrie 2015, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.”

 

În măsura în care nu se va proceda, în regim de urgență, la emiterea documentului solicitat, se va proceda la executarea silită (chiar și în tranșe) a respectivelor sentințe, cheltuielile de executare urmând a fi suportate tot de către unitățile de învățământ. Facem precizarea că alte instituții (M.F.P., M.M.F.P.S.P.V., S.G.G. etc. au emis ordine pentru a veni în sprijinul salariaților din unitățile din subordine, astfel că nu vedem niciun impediment pentru ca Ministerul Educației să procedeze în mod similar.

 

În speranța că veți da curs prezentei într-un termen cât mai scurt, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: