Adresa FSESH – MENCS – executare dobanzi si HG salarizare 18 oct 2016

Nr. 855/18.10.2016

Către

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

 

DOMNULUI MINISTRU

MIRCEA DUMITRU

 

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”,  în numele celor peste 80.000 de salariați din învățământul preuniversitar ale căror interese le reprezintă, vă solicită DIN NOU să luați, în regim de urgență, măsurile necesare pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Această problemă a fost supusă atenției reprezentanților Ministerului Educației de către federația noastră încă din anul 2015, printr-o serie de adrese oficiale, în care am solicitat inclusiv emiterea unui document (ordin de ministru, notă, circulară) privitor la:

  1. dobânda legală începând cu anul 2010;
  2. modalitatea de calcul al daunelor-interese dispuse de tribunale – eventual cu o prezentare exemplificativă.

Problema respectivă s-a aflat și pe ordinea de zi a comisiei paritare de la nivelul Ministerului Educației, în mai multe rânduri, fără a se putea obține un rezultat care să vină nu doar în sprijinul beneficiarilor hotărârilor judecătorești, cât, mai ales, al reprezentanților unităților de învățământ obligate la plată, care trebuie să calculeze sumele.

Demersurile noastre s-au îndreptat și către alte instituții ale statului – Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor Publice, dovezi ale acestor demersuri fiind trimise Ministerului Educației cu adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 539/19.06.2015. Prin adresa nr. XVI/4/2181/04.03.2015, Banca Națională a României ne-a comunicat că, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 13/2011, „dobânda legală pentru obligații bănești se determină pe baza algoritmului stabilit de legiuitor, prin raportare la nivelul anumitor indicatori comunicați de Banca Națională a României…”. În mod similar, prin adresa nr. 287135/09.06.2015, Ministerul Finanțelor Publice ne-a comunicat că „nu are competența de a soluționa cereri referitoare la dobânda legală și nici la modalitatea de calcul a daunelor interese acordate de către tribunale”. Ne-am adresat inclusiv Guvernului României, solicitând intervenția acestuia pentru a se asigura, de la bugetul de stat, fondurile necesare plății hotărârilor judecătorești care au ca obiect daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale.

 

În aceste condiții, pentru a veni în sprijinul atât al membrilor de sindicat beneficiari ai sentințelor privind plata dobânzilor, cât și al celor care trebuie să efectueze calculele, ținând cont de toate demersurile Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, vă solicităm DIN NOU să luați măsurile necesare pentru plata, în regim de urgență, a hotărârilor judecătorești privind daunele-interese moratorii sub forma dobânzii legale.

Apreciem că este inadmisibil să se dispună inspectoratelor școlare să finalizeze calculele pe dobânzi în termen de 3 zile, în condițiile în care experții Ministerului Educației au refuzat constant, timp de mai bine de 1 an și jumătate, să pună la dispoziție modalitatea de calcul a drepturilor respective.

 

În plus, față de recentele discuții purtate atât în cadrul întrevederilor cu dumneavoastră, dar și la nivelul Comisiei de Dialog Social de miercuri, 12.10.2016 , vă solicităm să înaintați, în regim de urgență, Guvernului spre aprobare, proiectul Hotărârii de Guvernul pentru modificarea și completarea Hotӑrârii Guvernului nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 3alin. (2), (3) și (8), art. 33 și 3din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, conținând propunerile de modificare și completare formulate de Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”.

 

Subliniem faptul că tensiunile se acumulează în sistem și, în situația în care, Ministerul Educației va continua să tergivereze soluționarea problemelor expuse, acțiunile de protest sunt iminente.

 

 

PREȘEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: