Anunt selectie participanti CIVITAS 2017

procesul de selecție al candidaților

pentru participarea la cursul de formare pe

Proiectul „PROFESORI MOTIVAȚI, EDUCAȚIE DE CALITATE”,

derulat în cadrul CIVITAS – PARTENERIATUL PENTRU EDUCAȚIE

 

În perioada octombrie – noiembrie 2017, FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN EDUCAȚIE „SPIRU HARET” în parteneriat cu SINDICATUL SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT – BUCUREȘTI, SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT SECTOR 5, SINDICATUL INDEPENDENT AL SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT – SECTOR 2 și SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI PROTECŢIA COPILULUI derulează un proiect de anvergură. Acesta se desfășoară în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație, intitulat generic „Comitetul CIVITAS“, sub deviza „Implicați în educație”, inițiat de PROEDUS PMB – Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București. Proiectul vizează formarea cadrelor didactice din învățământul bucureștean din perspectiva salarizării cadrelor didactice din sistem, care, atrage după sine calitatea actului educațional.

SCOPUL proiectului îl reprezintă identificarea modalităților de soluționare a tuturor problemelor generate de aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017, prin colaborarea și consultarea unor reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii și Justitiției Sociale, precum și motivarea cadrelor didactice de a se implica în creșterea calității actului educațional.

 

OBIECTIVELE proiectului:

O1: Conștientizarea impactului economic al sistemului de salarizare atât asupra tuturor categoriilor bugetare, cât și asupra comportamentului salariaților din sistemul de învățământ.

O2: Realizarea unei sinteze la nivelul unităților din învățământul bucureștean privind salarizarea, prin intermediul celor 100 de cadre didactice participante, și identificarea problemelor generate de Legea-cadru nr. 153/2017, precum și de modificările fiscale din anul 2018.

O3: Prezentarea legislației specifice salarizării personalului didactic (Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în special a Anexei nr. I: Familia ocupaţională de funcţii bugetare „ÎNVĂŢĂMÂNT”) și a sintezei problemelor generate de aceasta.

 

O4: Asigurarea unor practici unitare la nivelul unităților de învățământ din București în ceea ce privește aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017.

O5: Susținerea cadrelor didactice debutante prin asigurarea unor condiţii financiare favorabile de dezvoltare în carieră.

O6: Identificarea posibilităților de salarizare la un nivel superior a cadrelor didactice, în funcție de performanța didactică individuală și/sau progresul școlar.

O7: Crearea cadrului propice pentru dezbateri în scopul identificării unui set de probleme/inadvertențe generate de legislația fiscală ce au un impact major asupra salarizării personalului didacic.

O8: Susținerea demersurilor pentru înaintarea acesor probleme MEN si MMJS pentru elaborarea unei metodologii de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 și implementarea acesteia în sistemul educațional.

 

Una din activitățile proiectului este organizarea și derularea unui curs de formare a cadrelor didactice din învățământul bucureștean, în perioada 10 – 12 noiembrie 2017. Cursul se intitulează „PROFESORI MOTIVAȚI, EDUCAȚIE DE CALITATE”. Această activitate se adresează categoriilor de persoane care aparțin grupului țintă prezentat în proiect, respectiv cadre didactice din învățământul bucureștean.

 

Pentru derularea acestei activități, Federatia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” organizează, în perioada 25.10 – 01.11 2017, selecție pentru potențialii participanți la cursurile de formare mai sus amintite.

 

Criteriile de selecție sunt:

1)          Cadre didactice din învățământul preuniversitar;

2)          Membru sau observator în Consiliul de administrație al unității de învățământ;

3)          Implicarea în activitatea sindicală a unității de învățământ.

 

Potențialii candidați vor depune următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere;
  2. Copie CI;
  3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  4. Adeverință de salariat de la unitatea de învățământ;
  5. Act de studii (ultimele studii absolvite).

 

Dosarele se vor depune la sediul Federatiei Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” din Strada Tunari nr. 41, sector 2, Bucuresti, până la data de 01 noiembrie 2017.

Pentru informații suplimentare privind documentele cursantului, vă rugăm sa ne contactați la telefon: 021.210.24.09/021.210.41.65, e-mail: office@fsespiruharet.roteodora.banas@fsespiruharet.ro. Persoană de contact: Teodora Banaș.

Distribuie articolul pe retelele de socializare: