Anunt selectie participanti CIVITAS 2018

Anunț privind procesul de selecție al candidaților

pentru participarea la cursul de formare pe Proiectul „DREPTUL LA INFORMAȚIE – ÎNTRE NEVOIA DE A ȘTI ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE”, 

derulat în cadrul CIVITAS – PARTENERIATUL PENTRU EDUCAȚIE

 

În perioada mai – iunie 2018, FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN EDUCAȚIE „SPIRU HARET” în parteneriat cu SINDICATUL SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT – BUCUREȘTI, SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT SECTOR 5, SINDICATUL INDEPENDENT AL SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT – SECTOR 2, SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL ŞI PROTECŢIA COPILULUI șiSINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT BUCUREȘTI derulează un proiect de anvergură. Acesta se desfășoară în cadrul Parteneriatului Civic pentru Educație, intitulat generic „Comitetul CIVITAS“, sub deviza „Implicați în educație”, inițiat de PROEDUS PMB – Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret al Primăriei Municipiului București. Proiectul vizează formarea cadrelor didactice din învățământul bucureștean din perspectiva salarizării cadrelor didactice din sistem, care, atrage după sine calitatea actului educațional.

SCOPUL proiectului îl reprezintă obligativitatea organizațiilor sindicale (indiferent de numărul membrilor de sindicat), precum și a unităților de învățământ de a respecta legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal și obligațiile ce le revin conform Regulamentului General privind Protecţia Datelor.

 

 

OBIECTIVELE proiectului:

O1: Informarea a 100 de cadre didactice, lideri de lindicat privind legislația în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

O2: Necesitatea identificării prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate și păstrarea evidenţei activităţilor de prelucrare.

O3: Stabilirea și prezentarea obligațiilor responsabililor cu protecția datelor.

O4: Promovarea și prioritizarea acțiunilor de întreprins.

O5: Gestionarea riscurilor; evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal.

O6: Ghidarea grupului țintă spre elaborarea unor proceduri interne care să garanteze respectarea protecției datelor cu caracter personal.

O7: Promovarea și exersarea spiritului de echipă în unitățile de învățământ preuniversitar.

O8: Dezvoltarea comunicării între cadrele didactice, părinți și elevi, în și prin mediile de socializare on-line. Estimarea impactului asupra vieții private a persoanelor vizate.

 

Una din activitățile proiectului este organizarea și derularea unui curs de formare a cadrelor didactice din învățământul bucureștean, în perioada 08 – 10 iunie 2018. Cursul se intitulează DREPTUL LA INFORMAȚIE – ÎNTRE NEVOIA DE A ȘTI ȘI PROTECȚIA DATELOR PERSONALE. Această activitate se adresează categoriilor de persoane care aparțin grupului țintă prezentat în proiect, respectiv cadre didactice din învățământul bucureștean.

 

Pentru derularea acestei activități, Federatia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” organizează, în perioada 29.05.2018 – 04.06.2018, selecție pentru potențialii participanți la cursurile de formare mai sus amintite.

 

Criteriile de selecție sunt:

1)          Cadre didactice din învățământul preuniversitar;

2)          Membru sau observator în Consiliul de administrație al unității de învățământ;

3)          Implicarea în activitatea sindicală a unității de învățământ.

 

Potențialii candidați vor depune următoarele documente:

  1. Cerere de înscriere;
  2. Copie CI;
  3. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  4. Adeverință de salariat de la unitatea de învățământ;
  5. Act de studii (ultimele studii absolvite).

 

Dosarele se vor depune la sediul Federatiei Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” din Strada Tunari nr. 41, sector 2, Bucuresti, până la data de 04 iunie 2018.

Pentru informații suplimentare privind documentele cursantului, vă rugăm sa ne contactați la telefon: 021.210.24.09/021.210.41.65, e-mail: office@fsespiruharet.roteodora.banas@fsespiruharet.ro. Persoană de contact: Teodora Banaș.

Distribuie articolul pe retelele de socializare: