Noutăți legislative

OMEN 5451 – 12.11.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015   În baza prevederilor art. […]

OMEN 4959 / 02.09.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează […]