Noutăți legislative

OMEN 4959 02.09.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 4959/02.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează […]

OMEN 4923 – 29.08.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAÅ¢IEI NAÅ¢IONALE nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014 *) În baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului […]