Noutăți legislative

OMEN nr. 3608 18 06 2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 3608/18 06.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, […]

OMEN 3366 29.04.2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.  3366/29.04.2014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, […]

OMEN 3240 26.03.2014

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr.  3240/26.03.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, […]