Comunicat comun – elevi, parinti, profesori 26 05 2020

Consiliul Național al Elevilor

Asociația Elevilor din Constanța

Asociația Elevilor din București și Ilfov

Asociația Vâlceană a Elevilor

Asociația Elevilor din Maramureș

Uniunea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ)

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“

Federația Sindicală „Alma Mater“

 

COMUNICAT COMUN

 

Ref: Elevii nu acceptă să fie folosiți drept mijloc de șantaj politic! Susținerea examenelor naționale obligatorie, pentru asigurarea viitorului elevilor din România!

 

Consiliul Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Asociația Elevilor din București și Ilfov, Asociația Vâlceană a Elevilor, Asociația Elevilor din Maramureș, Uniunea Liceenilor Maghiari din România (MAKOSZ), Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ și  Federația Sindicală „Alma Mater“ trag un semnal de alarmă cu privire la dezinformarea apărută pe rețele de socializare și în mass-media, în ceea ce privește Evaluarea Națională și Bacalaureatul, și solicită ferm ca examenele naționale să fie organizate în condiții de maximă siguranță.

            Reprezentanții legitimi ai elevilor, studenților, părinților și ai cadrelor didactice consideră că anularea examenelor și, implicit, echivalarea nu reprezintă o soluție care să vină cu adevărat în sprijinul beneficiarilor primari ai educației.

Anularea examenului de Bacalaureat ar presupune imposibilitatea elevilor de a accede în învățământul superior. Mai mult decât atât, într-un sistem de învățământ preuniversitar în care procesul de evaluare nu este unul unitar, existând o serie de discrepanțe nu doar între unitățile de învățământ, ci chiar între clasele din aceleași școli, mediile obținute pe parcursul anilor nu pot substitui examenele de Bacalaureat și Evaluare Națională. Tragem un semnal de alarmă cu privire la faptul că o serie de cadre didactice din învățământul preuniversitar continuă să folosească notarea drept un mijloc de coerciție. 

Anularea examenului de Bacalaureat este o măsură fără precedent, care ar presupune acordarea diplomelor de Bacalaureat pentru toți elevii, absolvenți ai ciclului liceal, care au media generală din anii de studiu mai mare decât 6. Așadar, având în vedere argumentele antemenționate, nu există în momentul de față posibilitatea ierarhizării elevilor în baza acestor medii. De asemenea, această măsură ar fi discriminatorie față de toți deținătorii unei diplome de Bacalaureat care au susținut acest examen într-un mod corect, în perioada 2011-2019 inclusiv.

Un alt argument care susține importanța organizării examenului de Bacalaureat este faptul că există riscul major de a fi întreruptă măsura protecției speciale pentru copiii abandonați, întrucât diploma de Bacalaureat reprezintă o condiție pentru această măsură, așa cum relevă articolul 55, alineatul 2 din Legea 272/2004. 

În spiritul echității și al garantării principiului egalității de șanse, se impune organizarea examenului de Bacalaureat pentru a proteja și elevii care au optat pentru studiul în străinătate, diploma de Bacalaureat reprezentând o condiție esențială în acest proces de admitere. La nivel național, media la examenul de Bacalaureat a devenit criteriu de admitere pentru un număr semnificativ de facultăți și universități. 

Ne arătăm, pe această cale, dezamăgirea cu privire la dezinformarea cu privire la acest subiect și solicităm factorilor politici, cu fermitate, ca viitorul elevilor să nu mai fie subiectul acestor dezbateri neconcludente. Menționăm faptul că datele de susținere a probelor scrise nu au fost modificate, ba chiar sunt cunoscute la nivel general de la începutul anului școlar în curs, reprezentând de altfel singura certitudine în acest sens. Mai mult, programa a fost modificată, astfel încât elevii vor fi evaluați doar pe baza materiei parcurse în semestrul I din clasa a XII-a, acest demers fiind o reușită a reprezentanților elevilor. 

 

      În cazul echivalării,  procesul de admitere la liceu sau în învățământul superior va fi  unul dezechilibrat, urmând ca ocuparea locurilor să nu fie una cinstită, care să se bazeze în mod real pe capacitățile elevului. În momentul de față, se impune organizarea unei evaluări standardizate care să certifice competențele elevilor la finalul unui ciclu de studii și accederea într-un ciclu superior. 

 

            În calitate de reprezentanți legitimi a unor grupuri sociale de dimensiuni considerabile, susținem o dezbatere care să pornească de la principiile educației incluzive de calitate, motiv pentru care ne exprimăm următoarele:

 

  1. Educația nu se suspendă. Susținem continuarea procesului de învățare și susținerea examenelor în condiții de maximă siguranță;
  2. Statul român nu poate priva elevii de un an din viață, efect direct al măsurii de echivalare a examenelor sau de amânare (amânarea poate fi o măsură luată doar din rațiuni epidemiologice, cu concursul specialiștilor epidemiologi);
  3. Nu putem gira crearea unor astfel de precedente periculoase, care să alimenteze neînvățarea și presiunea publică în vederea suspendării sau amânării examenelor.

 

Distribuie articolul pe retelele de socializare: