Comunicat FSE SPIRU HARET 10 februarie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

Un proiect de lege născut „mort” pune sub semnul întrebării existenţa inspectoratelor şcolare

 

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a luat act, cu stupoare, de o iniţiativă legislativă a unui deputat care, sub umbrela deosebit de generoasă a ideii de „descentralizare a sistemului de învăţământ”, vine cu o serie de propuneri de modificare a Legii Educaţiei Naţionale. Însă atât în comunicatele de presă transmise cu ocazia înregistrării proiectului de lege, cât şi în declaraţiile inițiatorului, singura măsură pe care o comentează este desfiinţarea inspectoratelor şcolare, semn că acesta este, de fapt, mobilul principal al acţiunii sale.

Domnul deputat iniţiator nu este membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor; nimic din CV-ul său nu îl recomandă ca fiind un specialist în ştiinţele educaţiei. În Expunerea de motive, iniţiatorul, alături de alţi câţiva semnatari, consideră propunerea ca fiind fundamentată pe o nevoie socială, deşi aşa-zisa nevoie este argumentată prin citarea unui articol al unei profesoare de limbă engleză, publicat pe un site aproape necunoscut, precum şi a unui punct de vedere exprimat, în anul 2014, de un jurnalist, pe un blog susţinut de un cotidian naţional. Iar descentralizarea propusă de semnatari se rezumă la preluarea responsabilităţii inspecţiei şcolare de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii Învăţământului Preuniversitar (ARACIP), care ar urma să monitorizeze şi „calitatea activităţilor de predare-învăţare şi respectarea standardelor naţionale şi a indicatorilor de performanţă, prin inspecţie şcolară”. Practic, descentralizarea se reduce la o …altă centralizare! În rest, „unele atribuţii ale inspectoratelor vor trece la autorităţile administraţiei publice locale, prin înfiinţarea unui compartiment de specialitate al primarului sau al consiliului judeţean, pentru şcolile speciale”.

Proiectul de lege nu a fost discutat cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (care, de altfel, a solicitat respingerea acestuia în cadrul dezbaterilor de la nivelul Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților), nici cu partenerii sociali. Consiliul Economic şi Social l-a avizat negativ; același aviz negativ l-a primit de la Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi de la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. Totodată, a primit raport de respingere şi de la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, şi de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din Camera Deputaţilor. În dezbaterea din plen, majoritatea voturilor au fost pentru respingerea proiectului. Cu toate că propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi, termenul pentru dezbatere şi vot final fiind depăşit, propunerea legislativă s-a considerat adoptată, fiind transmisă Senatului României, acesta fiind camera decizională.

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” consideră acest proiect de lege o aberaţie, născut „mort” numai pentru a justifica activitatea câtorva deputaţi din Parlamentul României. Atragem atenţia că subiectul descentralizării învăţământului de stat este o necesitate care trebuie tratată cu foarte mare atenţie şi obiectivitate, de către adevărați specialişti şi cu consultarea largă a partenerilor sociali; altfel, riscăm să înlocuim o realitate defectă cu o alta, la fel de păguboasă, iar problemele reale ale educaţiei din România – politizare, superficialitate, subfinanţare etc. – să nu-şi găsească rezolvarea.

În aceste condiţii, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” solicită Senatului României, în calitate de cameră decizională, să respingă respectivul proiect de lege.

București, 10 februarie 2016

 

PREȘEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: