Comunicat FSE Spiru Haret – 3 iulie 2014 -Drepturi ale personalului didactic, recuperate

Drepturi ale personalului didactic, recuperate

 

Ca urmare a demersurilor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET“ şi în urma negocierilor purtate cu reprezentanţii Guvernului, unele dintre drepturile pierdute de personalul didactic şi didactic auxiliar prin Legea nr.1/2011 au fost recuperate. Acest lucru a fost posibil ca urmare a aprobării unei Ordonanţe de Urgenţă în şedinţa de Guvern din 26 iunie 2014, prin care se modifică Legea educaţiei naţionale. „În sfârşit un prim-ministru a înţeles importanţa Educaţiei şi a Sănătăţii şi, pe cale de consecinţă, încearcă să facă ceva pentru aceste domenii, atât din punct de vedere al infastructurii, cât şi al resursei umane.  De asemenea, apariţia acestei ordonanţe demonstrează tuturor că parteneriatul social la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează şi cu rezultate benefice în favoarea angajaţilor din învăţământ. Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial în data de 30 iunie, este un pas important făcut în demersul nostru de recuperare a drepturilor pierdute de angajaţii din învăţământ. Prin modificările aduse Legii Educaţiei Naţioanale,  Guvernul a îndreptat mai multe nedreptăţi ale fostei guvernări şi care afectau major personalul didactic şi didactic auxiliar. În plus, tot prin acest act normativ, Executivul a adus modificări care vin să rezolve unele probleme din învăţământ precum cvorumul consiliului de administraţie sau reintroducerea în Legea Educaţiei a  funcţiilor de educatoare, învăţătoare, institutor în învăţământul primar şi gimnazial. Această nouă ordonanţă de urgenţă ne dă speranţa ca, în urma discuţiilor, să putem spune, nu peste foarte mult timp, că am reuşit să ne recuperăm drepturile avute înainte de apariţia Legii nr. 1/2011“, a declarat Marius Ovidiu Nistor, preşedinte FSE „SPIRU HARET“.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă, norma didactică a profesorilor cu grad I şi cu vechime de peste 25 de ani poate fi redusă de la 18 la 16 ore pe săptămână. De asemenea, s-au adus şi alte modificări, printre care amintim: trecerea clasei a IX-a la liceu, constituirea şi conducerea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, durata învăţământului profesional, modalitatea de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat, garantarea titularizării în sistem, sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte şi recompensarea acestora şi a cadrelor didactice care îi îndrumă etc.

Evident, mai sunt multe de făcut pentru a repara nedreptăţile produse salariaţilor din învăţământ în perioada 2010-2011, ale căror efecte le resimţim în continuare. Rămân în continuare de soluţionat probleme cum ar fi: salarizarea la un nivel superior a întregului personal din învăţământ; depolitizarea reală a sistemului; renunţarea la sistemul de finanţare per elev/preşcolar; debirocratizarea actului educaţional; condiţiile de studii pentru anumite categorii de personal didactic auxiliar; reintroducerea diverselor drepturi şi facilităţi reglementate pentru salariaţii din învăţământ şi copiii acestora prin Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; reintroducerea instituţiei reabilitării; eliminarea tuturor discriminărilor, acordarea din nou a indemnizaţiilor/primelor de naştere şi de pensionare; salarizarea personalului nedidactic; un nou Statut al personalului din învăţământ (didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic).

În acelaşi timp, FSE „SPIRU HARET” nu poate fi de acord cu acei „specialişti”, atotcunoscători în materie de învăţământ preuniversitar chiar dacă nu au predat o oră în acest sistem, care critică în mod nejustificat iniţiativa Executivului, deşi lor li se datorează birocratizarea şi politizarea excesivă a sistemului, starea actuală a învăţământului şi a salariaţilor săi şi distrugerea dialogului social.

Celor care văd în această ordonanţă de urgenţă un mijloc de sindicalizare totală a învăţământului, le spunem să îşi îndrepte ochii spre statele Uniunii Europene, spre democraţiile adevărate, unde sindicatele au un rol important, în calitatea lor de parteneri sociali. Prin OUG nr. 49/2014 se încearcă readucerea sindicatelor din învăţământ în locul pe care îl merită, ca reali parteneri de dialog social. Şi, prin sindicate, trebuie să înţelegem acei oameni care formează sindicatele şi care, prin liberul acord de voinţă, decid dacă fac sau nu parte dintr-un sindicat, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din calitatea de membri de sindicat.

 

Bucureşti, 3 iulie 2014

 

 

Departamentul Comunicare şi Imagine

DragoşNeacşu

Distribuie articolul pe retelele de socializare: