CONFERINTA DE INCHIDERE A PROIECTULUI – Platforma digitala interactiva pentru eficientizarea activitatii cadrelor didactice in relatia sindicala

COMUNICAT DE PRESÄ‚

 

CONFERINŢA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI

„Platformă digitală interactivă pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice în relaţia sindicală” 

 

 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” marchează vineri, 31 octombrie 2014, închiderea Proiectului „Platformă digitală interactivă pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice în relaţia sindicală”, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Conferinţa finală va avea loc în data de 31 octombrie 2014, la Şcoala „Sfinţii Voievozi” (Bucureşti, str. Atelierului nr. 25, sector 1), cu începere de la ora 12.00

 

În proiectul „Platformă digitală interactivă pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice în relaţia sindicală”, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a participat în calitate de beneficiar, având ca parteneri Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”, Softwin S.R.L., Casa Corpului Didactic Brăila, Casa Corpului Didactic Mureş, Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti şi Casa Corpului Didactic Timiş.

 

Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătăţirea accesului şi participării personalului didactic din sistemul de învăţământ din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Centru, S-E şi Vest la oportunităţi de formare continuă în domeniul gestionării, comunicării şi medierii relaţiilor inter şi intrainstituţionale pentru asigurarea unui învăţământ de calitate, prin intermediul unui program novativ de formare bazat pe resurse digitale.

 

Proiectul „Platformă digitală interactivă pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice în relaţia sindicală” a urmărit modernizarea şi diversificarea modului de comunicare, negociere şi rezolvare a conflictelor în mediul educaţional, prin utilizarea resurselor şi serviciilor digitale, care să contribuie la dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare şi la asigurarea calităţii procesului şi produselor educaţionale din şcoala şi comunitate, îmbunătăţind fluxul informaţional.

 

În cadrul proiectului, s-a realizat creşterea capacităţii a 2000 de cadre didactice din învăţământul preunuversitar regiunile Bucureşti-Ilfov, Centru,  Sud-Est si Vest  în utilizarea instrumentelor / serviciilor digitale pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare, de la nivelul regiunii.

 

Între rezultatele Proiectului enumerăm: un studiu realizat pentru analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din grupul ţintă în relaţie cu domeniile de studiu propuse prin proiect, având ca indicator de rezultat un raport de cercetare finalizat; participarea a 2000 de cadre didactice la programul de formare cu indicatorul de rezultat cel puţin 1800 de absolvenţi certificaţi; două ghiduri de utilizare a platformei online; două ghiduri de utilizare ca resursă de învăţare în proiect; o platformă online funcţională, cu spaţii adecvate pentru comunităţi de învăţare şi de practică; 2000 de pachete de suport de curs pentru modulele de formare; un minighid de bune practici privind comunicarea/negocierea şi rezolvarea conflictelor în mediul şcolar (prin care s-a urmărit identificarea şi popularizarea cazurilor în care colaborarea dintre organizaţiilor sindicale şi reprezentanţi ai patronatului a condus la rezolvarea unor situaţii conflictuale sau pseudoconflictuale ivite in activitatea curentă din unitaţile de învăţământ preuniversitar de stat).

Foto eveniment aici

Video eveniment aici

 

Persoana de contact:

Victoria NICOLA – Manager de Proiect

telefon: 0730.472.848

Distribuie articolul pe retelele de socializare: