Contractul Colectiv de Muncă

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar

Contractul în format pdf