FSE Spiru Haret 19 septembrie 2013 – Comunicat machete salarii

Nr. 597/31.07.2013 

COMUNICAT

                Urmare a adresei M.E.N. nr. 784/DRUS/10.09.2013, completată prin adresa M.E.N. nr. 792/DRUS/12.09.2013, transmise prin intermediul inspectoratelor şcolare tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar, prin care li s-a solicitat completarea machetelor referitoare la nivelul de remunerare al fiecărui angajat din cadrul aparatului propriu, membrii noştri de sindicat şi liderii organizaţiilor sindicale din întreaga ţară au identificat o serie de probleme la calculul salariilor conform machetelor în cauză, care pot conduce la diminuări importante de salarii pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ a sesizat atât Ministerul Educaţiei Naţionale, cât şi reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în privinţa acestor aspecte, solicitând luarea unor măsuri ferme, astfel încât să nu se opereze diminuări salariale pentru aceste categorii de personal.

În acest sens, am înaintat atât Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi Resurse Umane din Ministerul Educaţiei, cât şi ministrului educaţiei, un material conţinând exemple concrete din sistem, care întăresc veridicitatea informaţiilor noastre.

Totodată, am cerut Ministerului Educaţiei Naţionale şi Guvernului României promovarea unui set de măsuri care să conducă, în regim de urgenţă, la creşteri salariale, atât pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, dar mai ales pentru personalul nedidactic.

 PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: