FSE SPIRU HARET 28 decembrie 2018 – Scrisoare Presedinte modificare LEN

EXCELENȚEI SALE,
DOMNULUI KLAUS WERNER IOHANNIS
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Excelență,

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a luat act de trimiterea către Președintele României, spre promulgare, a Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, act normativ prin care se introduc o serie de prevederi privind violența psihologică – bullying și privind accesul persoanelor din medii defavorizate în învățământ, dar care vine și modifică și unele texte ale Legii educației naționale. Prin modificarea adoptată de Parlament a art. 66 alin. (1), se instituie o medie săptămânală a numărului de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ: 20 de ore pentru învățământul primar, 25 de ore pentru învățământul gimnazial și 30 de ore pentru învățământul liceal.
Departe de noi ideea de a contesta necesitatea diminuării numărului de ore din planurile-cadru. Însă, schimbarea poate fi făcută doar după o analiză temeinică a impactului asupra întregului sistem de învățământ și a consecințelor unei asemenea modificări.
O primă problemă ține de logica reglementării: avem o medie, dar nu avem un minim și un maxim – a se vedea, spre exemplu, reglementarea numărului de preșcolari/elevi la grupă/clasă de la art. 63 alin. (1) din aceeași Lege a educației naționale. Cum se calculează această medie – anual, pe ciclu de studii, luând în calcul și învățământul în limbile minorităților naționale?
O a două problemă este legată de sensul reglementării: dacă intenția legiuitorului este aceea de a ușura munca elevului, cum este acest lucru posibil prin noua reglementare fără modificarea corespunzătoare a programelor pentru învățământul primar, gimnazial și liceal – o parte dintre acestea recent modificate – concepute pentru un număr mai mare de ore. Practic, atât elevii, cât și cadrele didactice vor avea de parcurs aceeași materie într-un timp mai scurt – ceea ce nu este nici eficient, nici corect și va îngreuna și mai mult procesul de predare-învățare.
În al treilea rând, nu înțelegem de ce trebuie modificată acum Legea educației naționale, când la punctul 2 din Acordul semnat de Guvernul României și federațiile sindicale reprezententative din învățământ la data de 29 noiembrie 2018 se prevede elaborarea unei noi Legislații specifice învățământului, structurată în Legea Învățământului Preuniversitar, Legea Învățământului Universitar și Statutul Personalului Didactic, cu termen de adoptare în Guvern 31.03.2019. Ori, modificările operate prin Legea ce v-a fost trimisă spre promulgare nu vor putea fi oricum puse în practică mai devreme de data de 1 septembrie 2019, dată până la care ar trebui să intre în vigoare noua legislație prevăzută în Acord. Deci, unde sunt utilitatea și eficiența noii reglementări, din această perspectivă?
Nu în ultimul rând, aplicarea dispozițiilor noului art. 66 alin. (1) va genera dispariția de posturi didactice de predare – câteva mii la nivel național.
Pentru toate aceste considerente dar și ținând cont de numeroasele modificări aduse Legii educației naționale până în prezent, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” apreciază că nu este oportună o nouă schimbare fără un studiu de impact. Considerăm că aceste modificări, dar și altele care sunt la ora actuală în discutate în Parlament, pot fi incluse în nouă legislație care urmează să intre in dezbatere în perioada imediat următoare.

Cu deosebită stimă,

Presedinte
Marius Ovidiu NISTOR

București, 28 decembrie 2018

ADRESA in format pdf FSE SPIRU HARET 28 decembrie 2018 – Scrisoare Presedinte modificare LEN

Distribuie articolul pe retelele de socializare: