FSE Spiru Haret 29 mai 2014 – Adresa respingere propunere legislativa intitulata Lege privind drepturile copiilor cu dizabilitati

 Către

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 DOMNULUI MINISTRU

REMUS PRICOPIE

 

Stimate Domnule Ministru,

În continuarea adreselor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” nr. 314/28.04.2014 şi nr. 325/06.05.2014 (înregistrate la Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 9045/29.04.2014 şi nr. 9083/07.05.2014), vă solicităm respectuos ca, referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind drepturile copiilor cu dizabilităţi (nr. B175/2014), să transmiteţi Parlamentului României puncte de vedere în sensul respingeriiacesteia. Cu adresele anterioare v-am transmis punctul de vedere elaborat de colegii noştri din 6 unităţi de învăţământ special din judeţul Iaşi, memoriul elaborat de ASOCIAŢIA „POT ŞI EU, DAR MAI ÎNCET” şi memoriul elaborat de colegii noştri din 8 unităţi şi instituţii de profil din judeţul Timiş, prin care peste 1000 de specialişti din sistem, părinţi şi salariaţi resping vehement intenţia de reglementare.

În susţinerea solicitărilor noastre, anexăm prezentei alte două materiale, pe care vă rugăm să le aveţi în vedere, respectiv:

I. Punctul de vedere al Sindicatului Învăţământ Special şi Protecţia Copilului Bucureşti, însoţit de semnăturile a aproximativ 1000 de salariaţi (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic) din unităţile de învăţământ special din municipiul Bucureşti – care solicită, cu multiple argumente, respingerea proiectului Legii privind drepturile copiilor cu dizabilităţi, între altele şi pentru că acesta: 1) este în contradicţie cu legislaţia în vigoare; 2) nu reflectă opinia tuturor părinţilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale din România, ci doar a unei singure organizaţii non-guvernamentale; 3) încalcă dreptul fundamental al copiilor la educaţie; 4) proiectul nu are la bază un studiu de impact etc.

II. Materialul intitulat „SALVAŢI şi NU distrugeţi VIITORUL copiilor cu dizabilităţi” – contrasemnat de peste 250 de salariaţi (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi nedidactic) din cele 5 unităţi de învăţământ special din judeţul Caraş-Severin – prin care, de asemenea, se solicită respingerea propunerii legislative, deoarece prin aceasta se intenţionează desfiinţarea sistemul de educaţie specială din România şi se „împiedică accesul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi prin orientarea exclusivă a acestora în învăţământul de masă, învăţământ care nu este pregătit pentru a le oferi educaţie confomr nevoilor lor”. Vă rugăm să observaţi că materialul ataşat conţine contraargumente punctuale pe articolele proiectului de lege.

În consecinţă, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” vă solicită, din nou, respectuos ca punctul de vedere pe care îl veţi trimite Parlamentului României să fie în sensul că nu se susţine această iniţiativă legislativă şi se impune respingerea acesteia.

În speranţa că veţi da curs prezentei, cu informarea federaţiei noastre despre decizia luată, vă asigurăm, domnule Ministru, de întreaga noastră consideraţie.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

 O adresa similara a fost trimisa si Senatului Romaniei – Comisiei pentru Invatamant, Tineret si Sport

Distribuie articolul pe retelele de socializare: