FSE Spiru Haret – Adresa sporuri si vechime personal nedidactic 29 mai 2014

Mai jos aveti cea mai recenta adresa a F.S.E. „SPIRU HARET” catre Guvern referitoare la personalul nedidactic. Materiale similare au fost inregistrate astazi si la MEN, MFP si MMFPV.

 

 

DOMNULUI VICTOR VIOREL PONTA

PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI

 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru,

 

În ultimii patru ani, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a înaintat Guvernului numeroase materiale prin care am prezentat problema personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar, aflat într-o situaţie dezastruoasă din punct de vedere al volumului de muncă şi al salarizării şi confruntat, efect al prevederilor legale aberante în materia salarizării, cu: prestarea, în mod constant, de activităţi peste norma de muncă legală şi/sau neprevăzute în fişa postului, nefiind recompensat în niciun fel pentru acestea (situaţie interzisă nu doar de legislaţia din România, ci şi de normele europene); aplatizarea grilei de salarizare (astfel încât, practic, nu mai există diferenţe între personalul nedidactic cu vechime mică şi cel cu vechime mai mare în învăţământ); neacordarea sporurilor specifice pentru condiţii de muncă.

Faţă de situaţia acestei categorii de personal, am solicitat:

1. instituirea unor dispoziţii derogatorii pentru ca personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar să poată beneficia de sporul pentru munca prestată peste durata normală a timpului de lucru şi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru;

2. modificarea grilei de salarizare pentru personalul nedidactic, astfel încât sporul de vechime să nu mai fie inclus în salariul de încadrare (pentru a se elimina aplatizarea grilei şi a exista o diferenţă între personalul nedidactic cu vechime mică şi cel cu vechime mai mare în învăţământ – s-a ajuns în prezent în situaţia aberantă în care o îngrijitoare cu 15-20 de ani vechime are acelaşi salariu cu o îngrijitoare debutantă, acesta fiind salariul minim brut pe ţară garantat în plată);

3. aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare personalului din sistemul de învăţământ, în sensul celor propuse de Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” (inclusiv: spor de 12%pentru personal care lucrează în locuri de muncă aflate sub acţiunea câmpurilor electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţiile de radio de US şi UUS, radioreleele în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometrele şi staţiile de bruiaj, pentru personalul nedidactic din unităţile de învăţământ special şi din învăţământul de masă care şcolarizează copii cu cerinţe educaţionale speciale; spor de 10% pentru care lucrează la curăţire canale, grupuri sanitare, personalul care desfăşoară activitate în  spălătorie-călcătorie; etc.).

 

Din păcate, nici până la acest moment, nu s-a dat curs solicitărilor noastre legitime, ceea ce a determinat o agravare continuă a situaţiei personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar.

Acesta este motivul pentru care un număr din ce în ce mai mare din salariaţii respectivi demisionează din învăţământul preuniversitar. Situaţia este mult mai gravă în unităţile de învăţământ preşcolar, unde, pe lângă activităţile din fişa postului, personalul nedidactic asistă cadrele didactice în procesul de supraveghere a copiilor.

 

În lipsa personalului nedidactic, cad în sarcina educatoarei sau profesorului pentru învăţământ preşcolar aşezarea, servirea şi strângerea mesei, însoţirea şi asistarea copiilor la toaletă, curăţenia, pregătirea copiilor pentru somn şi după programul de somn etc. În plus, s-a ajuns în situaţia în care la unităţi de învăţământ – indiferent de nivel (ce funcţionează în imobile cu mai multe etaje şi în care îşi desfăşoară activitatea sute de elevi şi cadre didactice) – mai este încadrată o singură îngrijitoare. La acestea se adaugă sutele de situaţii în care paznicul este şi fochist (necalificat), mecanic etc. sau îngrijitoarea este şi bucătăreasă, spălătoreasă, supraveghetor etc. Urmarea: s-au produs accidente regretabile, în care au fost implicaţi copii de vârstă preşcolară.

 

Vă informam recent despre faptul că în prezent, ne confruntăm cu un nou val de demisii ale colegilor noştri – personal nedidactic din unităţile de învăţământ (în special de nivel preşcolar), nemulţumiţi de condiţiile de muncă şi de salarizare, dar şi de nerespectarea promisiunilor făcute de actuala guvernare privitoare la soluţionarea problemelor cu care se confruntă această categorie de personal.

Cu toate acestea, nici până în prezent nu s-a adoptat nicio soluţie viabilă pentru colegii noştri încadraţi ca personal nedidactic.

 

Faţă de situaţia prezentată, vă adresăm din nou rugămintea să dispuneţi în regim de urgenţă adoptarea măsurilor necesare pentru a răspunde solicitărilor noastre de mai sus, începând cu modificarea grilei de salarizare pentru personalul nedidactic, astfel încât sporul de vechime să nu mai fie inclus în salariul de încadrare – un prim pas obligatoriu în încercarea de a-i convinge pe salariaţii în cauză să nu abandoneze sistemul de învăţământ.

 

În speranţa că veţi da  curs prezentei şi veţi răspunde solicitărilor noastre în regim de urgenţă, vă asigurăm de întreaga noastră stimă.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: