FSE Spiru Haret – Comunicat personal didactic auxiliar 6 februarie 2014

COMUNICAT

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” protestează faţă de măsurile luate împotriva personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar, în baza unui act neconstituţional.

Inspectoratele şcolare, în baza indicaţiilor transmise de funcţionari din Ministerul Educaţiei Naţionale, au dispus unităţilor de învăţământ preuniversitar reorganizarea serviciilor financiar-contabile şi de secretariat ale unităţilor de învăţământ, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, având drept consecinţă diminuarea salariilor unor categorii de personal didactic auxiliar.

Deşi Federaţia „SPIRU HARET” a arătat în numeroase rânduri că respectivele dispoziţii nu vizează şi unităţile de învăţământ preuniversitar (deoarece acestea nu intră în categoria instituţiilor din subordinea autorităţilor locale), în baza dispoziţiilor primite „de sus”, în unităţi a început procesul nelegal de reorganizare.

În data de 5 februarie 2014, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale prin care Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 77/2013 a fost declarată NECONSTITUŢIONALÄ‚ (decizie definitivă şi general obligatorie), am solicitat domnului ministru Remus Pricopie (prin adresa nr. 107/05.02.2014) să dispună sistarea imediată a procedurilor de reorganizare a serviciilor financiar-contabile şi de secretariat ale unităţilor de învăţământ şi revenirea la situaţia anterioară aplicării nelegale a O.U.G. nr. 77/2013.

Cu toate acestea, primim în continuare semnale din teritoriu că nu sunt avizate statele de plată al unităţilor de învăţământ în care nu s-a procedat la reorganizarea nelegală dispusă de minister.

În consecinţă, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” solicită: avizarea imediată a tuturor statelor de plată ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, sistarea imediată a procedurilor de reorganizare a serviciilor financiar-contabile şi de secretariat ale unităţilor de învăţământ şi revenirea la situaţia anterioară aplicării nelegale a O.U.G. nr. 77/2013. 

 

 Bucureşti, 6 februarie 2014

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: