FSE Spiru Haret – Informare -Adresa catre MEN privind neconstitutionalitatea OUG 77 2013

Nr. 107/05.02.2014

 

Către

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

DOMNULUI MINISTRU,

REMUS PRICOPIE

 

Domnule Ministru,

 

Astăzi, 5 februarie 2014, Curtea Constituţională – investită cu obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor – cu majoritate de voturi, „a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor sunt NECONSTITUŢIONALE faţă de criticile formulate, raportate la art. 115 alin. (6) din Constituţie (…)” (se arată pe Comunicatul de presă postat pe site-ul Curţii Constituţionale).

În aceste condiţii, faţă de faptul că decizia respectivă este definitivă şi general obligatorie, vă solicităm să reveniţi asupra Circularei M.E.N.-D.G.B.F.R.U. nr. 44/DRUS/03.02.2014 (emisă fără consultarea federaţiilor sindicale reprezentative) şi să dispuneţi sistarea imediată a procedurilor de reorganizare a serviciilor financiar-contabile şi de secretariat ale unităţilor de învăţământ şi revenirea la situaţia anterioară aplicării nelegale a O.U.G. nr. 77/2013.

În acest context, subliniem faptul că adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 64/29.01.2014, transmisă domnului director general Mihai Păunică (prin care se încearcă justificarea aplicării O.U.G. nr. 77/2013 şi în ceea ce priveşte unităţile de învăţământ), este lipsită de suport legal, doarece unităţile de învăţământ nu sunt subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

 

În consecinţă, vă solicităm să daţi curs prezentei în regim de urgenţă şi să informaţi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” despre măsurile dispuse.

 

Cu stimă,

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu Nistor

Distribuie articolul pe retelele de socializare: