FSE Spiru Haret – Informare naveta 12 februarie 2014

Nr. 130/12.02.2014

 

Către

 

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

Stimaţi colegi,

 

Referitor la decontarea navetei, facem următoarele precizări:

După cum, desigur, cunoaşteţi, art. 105 (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 1/2014, prevede: „Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: (…) f) cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, conform legii.”. Procedura decontării navetei este detaliată în Instrucţiunea ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2/17.02.2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă în aplicarea (în temeiul) textelor Legii educaţiei naţionale mai sus citate, aplicabilă şi în prezent.

Referitor la decontarea cheltuielilor de transport ale personalului din învăţământul preuniversitar, există prevederi şi în Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014, respectiv nota nr. 3 din anexa 4 şi nota nr. 5 din anexa 5, potrivit cărora, în învăţământul preuniversitar, din „economiile înregistrate” de unităţi „la cheltuieli cu bunuri şi servicii, se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanţei de 50 km şi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic pentru distanţa de 3 km”, iar „pentru distanţele ce depăşesc 3 km, până la 50 km. Suma de 26 lei/cadru didactic/lună se suplimentează cu 2 lei pentru fiecare kilometru”. De precizat că cheltuielile cu bunurile şi serviciile sunt reglementate în Legea educaţiei naţionale inclusiv la finanţarea de bază – art. 104 alin. (2) lit. d), dar şi la finanţarea complementară – art. 105 alin. (2) lit. l).

Dispoziţiile Legii bugetului de stat mai sus citate nu abrogă, nu modifică şi nu lipsesc de efect prevederile lit. f) a alin. (2) al art. 105 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ci le completează, instituind o variantă de finanţare a cheltuielilor pentru navetă.

Din coroborarea textelor mai sus menţionate se desprind următoarele concluzii:

1. Din finanţarea complementară, se acoperă în integralitate cheltuielile pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar, pe toată perioada anului şcolar (deci inclusiv în vacanţe) şi indiferent de distanţa dintre localitatea de reşedinţă şi locul de muncă.

2. Dacă însă se realizează economii la cheltuielile cu bunuri şi servicii, naveta se poate deconta inclusiv din finanţarea de bază, dar numai pentru cadrele didactice (nu şi pentru personalul didactic auxiliar), numai în timpul cursurilor (nu pe perioada întregului an şcolar) şi doar pentru distanţe ce nu depăşesc 50 de km, sumele neputând depăşi 120 de lei pe lună.

 

În aceste condiţii decontarea în integralitate a cheltuielilor de navetă ale personalului didactic şi didactic auxiliar este obligatorie. În măsura în care nu vor beneficia de acest drept, se va proceda, din nou, la acţionarea în instanţă.

 

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

 Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: