FSE Spiru Haret, membru fondator al Coalitiei Nationale pentru Absorbtia Fondurilor Structurale

Coaliția Naționala pentru Absorbția Fondurilor Structurale, in spirijinul societatii civile si al institutiilor publice 

 

Birocrație excesivă, termene lungi pentru evaluarea proiectelor, rambursări tardive care au condus la imposibilitatea implementării unor proiecte importante pentru România, numărul scăzut al personalului din cadrul Autorităților de Management, lipsa de viziune privind prioritățile de dezvoltare ale României, lipsa instrumentelor concrete de susținere financiară a societății civile (ONG-uri, universități, sindicate, patronate, mass-media) pentru derularea proiectelor, corupția de la anumite niveluri, toate aceste probleme, apărute în alocarea financiară 2007-2013, cu precădere în primii ani ai cadrului financiar, au condus la inițierea Coaliției Naționale pentru Absorbția Fondurilor Structurale. Inițiativa aparține Asociației pentru Implementarea Democrației şi a altor peste 30 organizaţii neguvernamentale, sindicate, patronate şi reprezentanţi ai mediului de afaceri de la nivel central și local. Această coaliție este menită să vină în sprijinul societății civile și al instituțiilor publice şi are ca obiectiv principal accelerarea procesului de absorbție a fondurilor structurale în perioada 2014-2020. Astfel constituită, Coaliția Națională  pentru Absorbția Fondurilor Structurale are ca scop informarea instituțiilor statului român – Președinție, Guvern, Parlament, administrația publică locală, dar şi a instituţiilor internaţionale – Comisia Europeană, Ambasadele statelor acreditate la Bucureşti – cu privire la dificultățile întâmpinate în procesul de absorbție a fondurilor structurale în Cadrul Financiar Multianual 2007-2013, precum și asupra necesității îmbunătățirii acestui cadru pentru perioada 2014-2020 prin aplicarea unui set de măsuri pe care il propunem. Dintre măsurile propuse şi agreate de către Coaliţie în vederea accelerării fondurilor structurale în perioada de programare 2014-2020 amintim:

 1. Simplificarea procedurilor administrative de depunere și evaluare a cererilor de finanțare;
 2. Aprobarea în regim de urgenţă de către Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Fondurilor Europene a legislaţiei necesare definirii categoriilor de cheltuieli eligibile astefel încât toate autorităţile de management să poată demara procedurile de depunere şi de selecţie a proiectelor.
 3. Aplicarea unei rate a cofinanțării de maximum 2% pentru beneficiarii și partenerii ONG, universități, sindicate, alte entități non-profit și crearea unui fond public accesibil acestora într-un mod transparent, fond destinat susținerii cofinanțării naționale;
 4. Creșterea ratei de prefinanțare în cazul partenerilor ONG, universități, sindicate, alți parteneri neguvernamentali, în prezent în cuantum de 10%, la minim 30%;
 5. Stimularea acordării unor împrumuturi garantate de către stat, în vederea asigurării unui flux financiar adecvat la nivelul beneficiarilor și partenerilor privați;
 6. Motivarea financiară din bugetul proiectului a funcționarilor din instituții publice implicați în derularea proiectelor;
 7. Procedură unitară pentru derularea cu celeritate a achizițiilor publice prevăzute în cadrul proiectelor, cât și a verificărilor și controlului ex-ante și ex-post la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniu;
 8. Creșterea numărului și a nivelului de pregătire a personalului implicat în derularea proiectelor, cât și a celui specializat în achiziții publice la nivelul organizațiilor și al instituțiilor;
 9. Simplificarea procedurilor de raportare și rambursareastfel încât acestea din urmă să se realizeze în termen de maxim 20 de zile;
 10. Constituirea unui Consiliu Național pentru Absorbția Fondurilor Structurale la nivelul Guvernului, cât și a unor organisme locale la nivelul Prefecturilor, având ca membri reprezentanți ai organizațiilor societății civile, universități, sindicate etc;
 11. Activarea şi operaţionalizarea mecanismului cererilor de plată pentru toate programele operaţionale, inclusiv pentru POCU (fostul POSDRU).
 12. Evitarea penalizării statului român în cazul întârzierilor semnificative în ceea ce priveşte procesul de rambursare, cu precădere pentru programul operaţional POCU (fostul POSDRU) prin aplicarea legii pentru programul operaţional POCU (fostul POSDRU) cu privire la procesul de rambursare – maxim 41 de zile conform legii actuale sau maxim 20 de zile conform propunerii Coaliţiei.
 13. Reducerea la 0 a cofinanțării, având in vedere că proiectele de grant și strategice nu generează profituri. De altfel, propunerea de ghid publicată recent pe POCU (call-ul 1/2015), deschisă întreprinderilor înființate în baza Legii 31/1990, nu impune cofinanțare, deși reprezintă un instrument financiar destinat exclusiv investițiilor.
 14. Creșterea ratei de prefinanțare la 50 %, în tranșe succesive, pentru proiectele cu o durată mai mare de 3 ani.
 15. Implementarea, la nivelul OI/AM, a unor măsuri de îmbunătățire a comunicării cu beneficiarii. In plus, considerăm necesară organizarea unor sesiuni de instruire periodice cu beneficiarii sau organizarea de evenimente care să sprijine dezvoltarea de parteneriate.

Detalierea setului de măsuri propus de către Coaliţia Națională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale se regăseşte anexată. Coaliţia Națională pentru Absorbţia Fondurilor Structurale va începe în perioada imediat următoare prin efectuarea de demersuri către toate instituțiile statului român – Președinție, Guvern, Parlament, administrația publică locală –, dar şi către instituţiile internaţionale – Comisia Europeană, Ambasadele statelor acreditate la Bucureşti – cu privire la dificultățile întâmpinate în procesul de absorbție a fondurilor structurale în Cadrul Financiar Multianual 2007-2013, precum și asupra necesității îmbunătățirii acestui cadru pentru perioada 2014-2020 prin aplicarea setului de măsuri propus. Până în acest moment, organizaţii teritoriale din 7 regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est Dobrogea, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest şi Centru, şi-au arătat disponibilitatea de a se alătura Coaliţiei şi de a susţine întrutotul procesul pe care îl vom demara.   Astfel, dintre organizaţiile de la nivel local care susţin acest demers naţional amintim:

 • ONG Mare Nostrum (Constanța)
 • Asociația EcoWatch (Constanța)
 • Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor PROCIVITAS (Constanța)
 • Fundația Baylor-Marea Neagră (Constanța)
 • Club Lions Bistrița (Bistrița-Năsăud)
 • Patronatul Național Român, Filiala Bistrița-Năsăud (Bistrița-Năsăud)
 • Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunitatii (AIDC) (Brașov)
 • Asociația cele Mai Frumoase Sate din România (Brașov)
 • Asociatia pentru Dezvoltarea Programelor Sociale (Iași)
 • Clubul de Ecologie și Turism Moldavia (Iași)
 • Fundația CORONA (Iași)
 • Asociația Centrul de Ajutor și Integrare Socială (Neamț)
 • Asociația ECOFOREST (Neamț)
 • Fundația pentru Educație, Dezvoltare și Sprijin Comunitar “Constantin Brâncoveanu” (Bacău)
 • Asociația Psihologilor Gorjeni (Gorj)
 • ASOCIATIA ATITUDINEA CIVICĂ IANCU MARIANA (Giurgiu)
 • Asociația Societatea Ecologista „Noua Alianta” (Giurgiu)
 • Asociația Seniorilor din Timisoara (Timis)
 • Asociația Voluntariat pentru Ecologie” (Olt)
 • Asociația EuroTeleorman (Teleorman)

  La nivel central, demersul Coaliției este susținut de către: Asociația pentru Implementarea Democrației Federația Națională Sindicală ALMA MATER Confederația Sindicală Națională MERIDIAN Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” Asociația pentru Bună Guvernare Calea Europeană Asociația pentru Integritate Publică Federația Patronatelor din Turism și Servicii Asociația Română pentru Evaluare și Strategie (ARES)

Distribuie articolul pe retelele de socializare: