FSE Spiru Haret – Scrisoare adresata primului ministru – 17 februarie 2015

Nr.  171/17.02.2015

 

Către

GUVERNUL ROMÂNIEI

DOMNULUI PRIM-MINISTRU VICTOR VIOREL PONTA

 

Domnule Prim-Ministru,

 

În luna octombrie 2014, în urma discuţiilor purtate, federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ au semnat împreună cu Guvernul României ACORDUL asupra unor măsuri care urmează să fie adoptate în domeniul învăţământului.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” consideră că respectarea acestui act ar demonstra că educaţia reprezintă o prioritate naţională pentru Guvern. La ora actuală, constatăm  însă, că unele obiective stipulate în Acord nu sunt încă realizate, iar câteva puncte au fost încălcate.

În consecinţă, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” vă solicită asumarea unor măsuri coerente, necesare şi suficiente, bazate pe o analiză reală şi corectă a problemelor din învăţământul preuniversitar, care să conducă la realizarea angajamentelor asumate de Guvern prin semnarea Acordului.

Deşi au existat, din partea Domniei voastre, nenumărate declaraţii politice în care v-aţi exprimat public interesul şi sprijinul necondiţionat pentru consolidarea unui sistem educaţional public eficient, constatăm că o parte din cele exprimate rămân la stadiul de intenţie. Cea mai recentă dovadă este proiectul unui ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice care, dacă va fi adoptat, va avea drept efecte reducerea drastică a numărului de posturi din învăţământul preuniversitar, disponibilizări de personal şi diminuări salariale. 

În toate luările de poziţie publice şi în discuţiile purtate cu partenerii de dialog social, reprezentanţii guvernului au fost de acord că sistemul educaţional românesc trebuie să devină, la modul real, un sector strategic de care depinde evoluţia pe termen lung a societăţii româneşti; că este absolut necesară perfecţionarea permanentă a personalului didactic, pentru a se asigura un standard de calitate corespunzător; că învăţământul performant are nevoie de o resursă umană motivată corespunzător din punct de vedere salarial; că se impune creşterea substanţială a alocaţiilor bugetare pentru sectorul educaţional.

În realitate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este obligat, prin finanţarea deficitară, să trateze în continuare, „reforma” sistemului de învăţământ exclusiv din perspectivă contabilă. Unităţilor şcolare li se aplică ”regula lui Procust”, impunându-li-se să se încadreze într-un anumit nivel al cheltuielilor, într-un anumit număr de locuri de muncă etc., fără nici o evaluare reală a nevoilor prezente şi a perspectivelor. Ca dovadă, în luna ianuarie a acestui an, inspectoratele şcolare au primit o dispoziţie prin care li se impune să reducă un număr de (aproximativ) 50 de posturi fiecare. Mai mult, am constatat că în unele zone se iau măsuri în mod clar împotriva interesului învăţământului şi contrare prevederilor legale, precum desfiinţarea posturilor de bibliotecar din unităţile de învăţământ din mediul rural.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a solicitat în repetate rânduri emiterea unor acte normative fundamentate pe analize pertinente, care să modifice/completeze legislaţia existentă. Printre acestea, considerăm că sunt urgenţe precum: modificarea Legii educaţiei naţionale, în cuprinsul căreia să existe, ca titlu distinct, Statutul personalului din învăţământ (cu drepturile şi obligaţiile salariaţilor din sistem); elaborarea unui act normativ de modificare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ; adoptarea şi aplicarea Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestora; încheierea Protocolului dintre Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, astfel încât personalul din învăţământ să beneficieze în mod gratuit de asistenţă medicală în cabinetele medicale şi psihologice şcolare, precum şi în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite de comun acord; modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; aprobarea Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi nedidactic între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; aprobarea normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de munca a cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională. Cu toate acestea, discuţiile la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice bat pasul pe loc.

Toate cele enumerate mai sus, precum şi multe alte nemulţumiri pe care continuăm să le semnalăm în numele membrilor noştri de sindicat, ne pun în situaţia de a considera că instituţiile statului nu au un interes real să rezolve problemele Educaţiei. Ne aflăm în aceeaşi postură ca în ultimii 25 de ani: în perioadele electorale avem parte de promisiuni şi angajamente care, apoi, în general, sunt uitate; agendele de lucru ale factorilor decidenţi sunt prea pline cu alte obligaţii pentru ca problemele reale ale învăţământului să îşi mai găsească loc; bugetul de stat este alocat unor obiective mult mai „importante” decât educaţia, timp în care generaţii după generaţii de elevi trec parcurgând un sistem educaţional din ce în ce mai dezorganizat şi mai superficial.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” vă solicită să luaţi în discuţie cu celeritate, la nivel guvernamental şi parlamentar, soarta învăţământului românesc, iar analizele să fie urmate de măsuri legislative şi financiare care să conducă, în regim de urgenţă, la redresarea acestuia.

 

 

Cu deosebită consideraţie,

 

 

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: