FSE Spiru Haret – Scrisoare deschisa 21 ianuarie 2014 – Ministerul Finantelor Publice

DOMNULUI DANIEL CHIŢOIU

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

 

SCRISOARE DESCHISÄ‚

 

        

Domnule Viceprim-Ministru,

 

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” – federaţie reprezentativă şi semnatară a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar –  protestează prin prezenta faţă de perturbarea procesului instructiv-educativ din unităţile de învăţământ, precum şi faţă de birocratizarea şi încărcarea excesivă a activităţii compartimentelor de specialitate din cadrul acestora, efect al Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2006/13.12.2013 privind modificarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea precizărilor privind structura codurilor iban aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile trezoreriei statului.

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a primit nenumărate sesizări din întreaga ţară referitoare la întârzierea plăţii în luna ianuarie 2014 a drepturilor salariale aferente lunii decembrie. Întârzierile respective s-au situat între 2 zile lucrătoare (care au însemnat însă chiar şi 4 zile calendaristice) până la 5-6 zile lucrătoare (adică mai mult de o săptămână).

Potrivit noilor reglementări : plăţile se fac pe fiecare articol în parte, pentru fiecare persoană, respectiv câte un ordin de plată pentru fiecare reţinere (sănătate, pensii, şomaj, CAR, alte reţineri) ; ordinele de plată se fac pe o hârtie specială; facturile pentru fiecare utilitate în parte, se fac separat, pentru fiecare nivel de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial, secundar inferior, secundar superior, postliceal, şcoală profesională, cămine şi cantine).

Iată numai câteva dintre efectele pentru sistemul de învăţământ – pe care nu le-aţi prevăzut sau, dacă le-aţi prevăzut, le-aţi ignorat:

1. unei persoane încadrate pe două sau trei niveluri de învăţământ la aceeaşi unitate, îi corespunde un număr dublu/triplu de ordine de plată;

2. o unitate de învătământ are un număr de aproximativ 70 de conturi, faţă de conturi existente la data de 31 decembrie 2013;

3. pentru un singur salariat se întocmesc minim 4 ordine de plată;

4. comisioanele bancare sunt mai mari pentru fiecare salariat, deoarece băncile percep comision pentru fiecare ordin de plată;

5. nu sunt recunoscute semnăturile electronice ale administratorilor financiari; motivul: semnăturile electronice nu sunt recunoscute decât pe o singură unitate de învăţământ; însă, datorită normativelor de încadrare a personalului didactic auxiliar, în sistemul de învăţământ preuniversitar, la o unitate (de exemplu şcoală gimnazială) este normat doar 0,5 post de administrator financiar, astfel că o persoană este încadrată la 2 unităţi, pentru una dintre ele neputând să-şi depună semnătura electronică;

6. există unităţi de învăţământ în care funcţionează atât clase de învăţământ de masă, cât şi clase pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale, astfel că finanţarea acestora se realizează atât de la bugetul consiliului local (pentru clasele de învăţământ de masă), cât şi de la bugetul consiliului judeţean (pentru învăţământul pentru copii cu cerinţe educaţionale speciale); urmare a aplicării Ordinelor Ministrului Finanţelor Publice nr. 2005/2013, nr. 2006/2013, nr. 2007/2013, nr. 2008/2013 şi 2011/2013, unităţile în cauză nu au mai putut utiliza conturile de salarii cu finanţare de la bugetul Consiliului Judeţean, astfel că nu s-au putut plăti salariile aferente lunii decembrie; mai mult, în condiţiile în care elevii cu cerinţe educaţionale speciale servesc şi masa la cantina şcolii, fondurile pentru aceasta fiind asigurate din aceeaşi sursă, există pericolul ca, în curând, elevilor în cauză să nu li se mai asigure masa;

7. trezoreriile, pe considerentul că nu au mai existat bani disponibili, nu au procedat la virarea ratelor la C.A.R., bănci etc. ale salariaţilor, mulţi dintre aceştia plătind penalităţi de întârziere;

8. există situaţii în care unitate de învăţământ genereză un minim de 96 ordine de plată (pe vechiul sistem maxim 10 ordine de plată);

 

În detalierea punctului 8, vă prezentăm în cele ce urmează date concrete furnizate de unităţile de învăţământ din ţară, referitoare la numărul aberant de mare de ordine de plată generate de acestea (situaţia este parţială şi se cuprinde doar un număr redus de unităţi de învăţământ din judeţe şi municipiul Bucureşti). Astfel:

–          Jud. Brăila: 120 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 13829 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Caraş-Severin: 78 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 4935 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Alba: 14 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 940 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Hunedoara: 115 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 7488 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Teleorman: 125 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 6108 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Vâlcea: 87 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 7127 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Botoşani: 134 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 2049 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Suceava: 5 unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 375 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Harghita: 1 unitate de învăţământ a generat în luna ianuarie 2014 cu 129 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Ilfov: 1 unitate de învăţământ a generat în luna ianuarie 2014 cu 76 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Iaşi: 3 unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 303 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Tulcea: 20 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 828 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Cluj: 29 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 1357 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Braşov: 6 unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 417 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Jud. Satu Mare: 18 unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 1362 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013;

–          Municipiul Bucureşti: 60 de unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 2415 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013.

 

Concluzie816 unităţi de învăţământ au generat în luna ianuarie 2014 cu 49738 de ordine mai mult decât în luna decembrie 2013. Dar, în România, există aproximativ 6000 de unităţi de învăţământ, ceea ce ar însemna 365574 de ordine de plată, într-o singură lună; într-un an – 4.386.888 de ordine de plată pe hârtie specială.

Cifrele pot părea mari, dar sunt reale şi sunt rezultatul centralizării informaţiilor primite din unităţile de învăţământ, care au răspuns sondajului făcut de Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”.

Şi, dacă ne gândim că există grădiniţe care au emis şi 100 de ordine de plată, şcoli gimnaziale care au emis 230 de ordine de plată şi licee care au emis 270 de ordine de plată, nu mai este nimic surpinzător.

 

Mai tragic este că cele peste 4 milioane de hârtii înseamnă aproape 22 de tone de hârtie. Adică, tăiem anual 374 de copaci, ca să punem în practică OM.F.P. nr. 2006/2013.

Ne îndoim sincer că în statele Uniunii Europeană se fac anual atâtea hartii şi se taie atâţia copaci.

 

Domnule Ministru, modificările impuse intempestiv, în regim de urgenţă, de către Ministerul Finanţelor Publice, fără o pregătire prealabilă a salariaţilor din compartimentele de specialitate ale unităţilor de învăţământ şi fără a ţine cont de specificul învăţământului preuniversitar, au creat o stare de mare nemulţumire în rândul salariaţilor din învăţământ şi au crescut în mod nepermis birocraţia – în condiţiile în care clamează peste tot debirocratizarea.

 

În consecinţă, vă solicităm să reveniţi asupra aplicării Ordinului nr. 2006/2013 în sistemul de învăţământ preuniversitar, astfel încât situaţiile aberante descrise anterior să înceteze.

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2014

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: