FSE Spiru Haret Scrisoare deschisa premier

Nr. 5/09.01.2014

 

Către

 GUVERNUL ROMÂNIEI

 DOMNULUI PRIM-MINISTRU VICTOR VIOREL PONTA

    

Domnule Prim-Ministru,

  Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” – federaţie reprezentativă şi semnatară a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar – faţă de numeroasele sesizări primite din partea membrilor de sindicat, vă solicită să dispuneţi măsurile necesare în vederea urgentării plăţii salariului aferent lunii decembrie 2013 pentru personalul din învăţământ.

Menţionăm că acesta ar fi trebuit să fie operat începând cu data 5 ianuarie 2014, dar, ca urmare a apariţiei Ordinului nr. 2006 din 13 decembrie 2013 privind modificarea ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea precizărilor privind structura codurilor iban aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile trezoreriei statului, plata efectivă va  fi întârziată chiar şi cu 10 zile.

Vă facem cunoscute câteva probleme generate de ordinul mai sus menţionat, atât pentru unităţile de învăţământ, cât şi pentru salariaţii din sistem:

–     plăţile se fac pe fiecare articol în parte, pentru fiecare persoană, respectiv: câte un ordin de plată pentru fiecare reţinere (sănătate, pensii, şomaj, CAR, alte reţineri);

–     ordinele de plată se fac de către unităţile de învăţământ pe o hârtie specială;

–     facturile pentru fiecare utilitate în parte, se fac separat, pentru fiecare nivel de învăţământ (preşcolar, primar, gimnazial, secundar inferior, secundar superior, postliceal, şcoală profesională, cămine şi cantine). Unei persoane care este încadrată pe două sau trei niveluri de învăţământ la aceeaşi unitate de învăţământ, îi corespunde un număr dublu/triplu de ordine de plată;

–     o unitate de învătământ are un număr de aproximativ 70 de conturi, faţă de 6 conturi existente la data de 31 decembrie 2013;

–     pentru un singur salariat se întocmesc minim 4 ordine de plată;

–     o unitate de învăţământ genereză un minim de 96 ordine de plată (pe vechiul sistem maxim 10 ordine de plată);

–     comisioanele bancare vor fi mai mari pentru fiecare salariat în parte, deoarece băncile comisionează pentru fiecare ordin de plată;

–     semnăturile electronice nu sunt recunoscute la instituţiile bugetare decât pe o singură unitate de învăţământ. Avem situaţii în care un administrator financiar are post în două unităţi de învăţământ şi nu poate să-şi depună semnătura electronică decât pentru una singură.

Aceste modificări impuse, în regim de urgenţă, de către Ministerul Finanţelor Publice, care duc la întârzierea acordării drepturilor salariale, au creat o stare de nemulţumire în rândul salariaţilor din sistemul de învăţămât. În plus, acest ordin, prin aplicarea lui şi în sistemul de învăţământ, a crescut şi mai mult birocratizarea.

Pe această cale, vă cerem să interveniţi pentru sancţionarea drastică a tuturor persoanelor care au generat această bulversare a sistemului de învăţământ şi, totodată, să dispuneţi remedierea tuturor deficienţelor care au apărut în urma aplicării Ordinului nr. 2006/2013.

 

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: