HG 327 2014 – cifre de scolarizare

HOTÄ‚RÂREA GUVERNULUI nr. 327/2014

privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic: Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale, pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri – granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2014-2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

 

ANEXÄ‚:

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE

pentru învăţământul preuniversitar finanţat de la bugetele locale şi pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri – granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2014-2015

 

I. Educaţie timpurie  
Numărul total de locuri 665.000
II. Învăţământ primar  
Numărul total de locuri 925.000
III. Învăţământ secundar  
1. Învăţământ gimnazial  
Numărul total de locuri 830.000
din care:  
a) învăţământ cu frecvenţă zi 810.000
b) învăţământ cu frecvenţă redusă 20.000
2. Învăţământ liceal  
a) numărul de locuri în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă – zi 180.0001)
b) numărul de locuri în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă – seral şi cu frecvenţă redusă 17.0002)
c) numărul de locuri în clasa a XI-a, învăţământ seral 15.0001,3)
3. Învăţământ profesional  
a) numărul de locuri pentru anul I de învăţământ 51.000
b) numărul de locuri pentru stagii de pregătire practică 5.000
IV. Învăţământ terţiar nonuniversitar  
Numărul total de locuri (anul I) din care: 28.088
a) învăţământ cu frecvenţă – zi/seral 26.000
b) învăţământ special cu frecvenţă – zi 200
c) învăţământ militar pentru Ministerul Afacerilor Interne 1.082
d) învăţământ militar pentru Ministerul Apărării Naţionale 566
e) învăţământ militar pentru Ministerul Justiţiei 240
V. Învăţământ de artă şi sportiv  
1. Numărul total de locuri în unităţile de învăţământ cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal) 21.500
2. Numărul total de locuri în unităţile de învăţământ cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal) 17.000
3. Numărul total de locuri pentru elevii care se pregătesc pe linie sportivă şcolară 53.000
VI. Învăţământ special pentru copii şi elevi cu deficienţe şi/sau boli cronice din cadrul unităţilor de învăţământ şi/sau al unităţilor sanitare  
1. Numărul total de locuri pentru educaţie timpurie 2.600
2. Numărul total de locuri pentru învăţământul primar şi gimnazial 20.0004)
3. Numărul total de locuri pentru stagii de pregătire practică 1.650
4. Numărul de locuri (anul I) pentru învăţământul profesional – zi 1.500
5. Învăţământ liceal  
a) numărul de locuri în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă – zi 2.500
b) numărul de locuri în clasa a XI-a învăţământ zi/frecvenţă redusă 3003)
VII. Învăţământ superior – numărul de granturi de studii  
1. ciclul universitar de licenţă (anul I) 62.4005,6)
2. ciclul universitar de masterat 35.6005,6)
3. universitare – rezidenţiat 4.000
4. ciclul universitar de doctorat 3.0005,6)
VIII. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă  
1. Învăţământ preuniversitar  
Numărul total de locuri, din care: 1.800
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 950
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 850
2. Învăţământ superior  
2.1. Numărul total de locuri (anul I) pentru studii universitare de licenţă 3.7056)
din care:  
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.890
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 1.815
2.2. Numărul total de locuri pentru studii universitare de masterat 1.0706,7)
din care:  
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 500
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 570
2.3. Numărul total de locuri pentru studii universitare de doctorat 1706)
din care:  
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 50
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 120
3. Numărul total de luni-bursă 500
din care:  
a) stagii de specializare cadre didactice 300
b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi 2006)
IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român  
1. Învăţământ preuniversitar 1.800
Numărul total de locuri, din care:  
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.180
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 620
2. Învăţământ superior  
2.1. Numărul total de locuri (anul I) pentru studii universitare de licenţă 3.5206)
din care:  
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 1.900
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 1.620
2.2. Numărul total de locuri pentru studii universitare de masterat 9356,7)
din care:  
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 505
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 430
2.3. Numărul total de locuri pentru studii universitare de doctorat 956)
din care:  
a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă 75
b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă 20
3. Numărul total de luni-bursă 1.700
din care:  
a) stagii de specializare învăţământ superior 7006)
b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar 1.000

1)Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).

2)Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare.

3)Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului profesional, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.

4)Inclusiv pentru învăţământul preuniversitar din penitenciare, organizat de Ministerul Justiţiei.

5)Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).

6)În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, inclusiv pentru extensiuni universitare.

7)Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.

 

________________

Notă: HG nr. 327/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 28 aprilie 2014

Distribuie articolul pe retelele de socializare: