HG 965 – 2013 Zile libere 27,31 dec si 3 ian 2014

HOTÄ‚RÂREA GUVERNULUI nr. 965 din 11 decembrie 2013

pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1(1) Pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 se stabilesc ca zile libere.

(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere în luna decembrie 2013 potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 14 şi 21 decembrie 2013 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 24 decembrie 2013, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Pentru ziua stabilită ca zi liberă în luna ianuarie 2014 potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 11 ianuarie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2014, potrivit planificărilor stabilite.

(4) Prestarea muncii potrivit alin. (2) şi (3) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2 Prin derogare de la prevederile art. 1, personalul din cadrul Trezoreriei Statului poate desfăşura în zilele de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 activităţile stabilite prin normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice.

Art. 3 Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 4 (1) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 27 şi 31 decembrie 2013, respectiv 3 ianuarie 2014 şi nici participanţilor în aceste procese.

(2) Dispoziţiile art. 1 nu se aplică personalului din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu atribuţii în administrarea veniturilor cuvenite bugetului consolidat al statului, stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 5 Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

Maria Grapini

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 12 decembrie 2013

Distribuie articolul pe retelele de socializare: