Informare 12 februarie 2015 – Intalnire de lucru MECS

 Nr. 149/12.02.2015

 

Către

 

SINDICATELE AFILIATE

 

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

Stimaţi colegi,

 

Urmare a celor stabilite în cadrul întâlnirii de luni, 09.02.2015, astăzi, 12.02.2015 a avut loc la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice întâlnirea comisiei tehnice formate din reprezentanţii ministerului (doamna director general Corina Marin, domnul director general Mihai Păunică, domnul director George Ghelmez, domnii inspectori generali Adrian Bărbulescu şi Gheorghe Vişan) şi cei ai federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar (din partea F.S.E. „SPIRU HARET” – domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor, domnul prim-vicepreşedinte Ionel Barbu, doamna consilieri juridic Ioana Voicu; din partea F.S.L.I. – domnul preşedinte executiv Ioan Ţenţ şi doamna consilier juridic Liliana Glinţă.

 

Pe ordinea de zi se aflau în discuţie 2 proiecte: proiectul Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare la catedră, a structurilor funcţionale pentru personalul de conducere şi a criteriilor de stabilire a indemnizaţiilor de conducere specifice din inspectoratele şcolare, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din unităţile conexe şiproiectul Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anii 2015 şi 2016.

 

La solicitarea reprezentanţilor federaţiei noastre, propunere la care au aderat şi colegii de la F.S.L.I., discuţiile pe proiectul Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare la catedră, a structurilor funcţionale pentru personalul de conducere şi a criteriilor de stabilire a indemnizaţiilor de conducere specifice din inspectoratele şcolare, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din unităţile conexe au fost blocate. În esenţă, reprezentanţii noştri au arătat că un asemenea proiect este de neacceptat, în condiţiile în care aplicarea acestuia ar genera reducerea la jumătate a posturilor (şi aşa insuficiente) ocupate cu personal didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar, ar îngreuna nepermis actul managerial (în condiţiile creşterii total nejustificate a obligaţiei de catedră şi a anulării complet lipsite de sens a degrevărilor de post a directorilor de grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal) şi în final ar duce la blocaje ale activităţii din unităţile de învăţământ şi la scăderea calităţii actului educaţional.

 

Discuţiile au continuat pe proiectul Metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anii 2015 şi 2016. Însă şi acestea au fost blocate deoarece, deşi ministerul şi-a însuşit o parte din observaţiile noastre, acele propuneri care au fost respinse au generat discuţii, iar reprezentanţii M.E.C.S. au declarat că nu se pot pronunţa în absenţa avizului Direcţiei Juridice a ministerului. Cum niciun consilier juridic al ministerului nu a fost prezent la discuţii şi în absenţa unui reprezentant la nivel decizional din partea M.E.C.S., şi discuţiile pe acest proiect au fost suspendate.

 

Sperăm ca Metodologia privind transferul personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anii 2015 şi 2016 să poată fi definitivată marţi, 17.02.2015, când, începând cu ora 10:00, vor începe şi discuţiile privind modificarea şi completarea Legii nr. 63/2011privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

 

Faţă de această situaţie, vă adresăm rugămintea de a ne comunica până luni, 16.02.2015, ora 12:00, propunerile dumneavoastră de modificare şi completare a Legii nr. 63/2011.

 

Cu deosebită stimă,

 

 

PREŞEDINTE

 Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: