Informare – discutii MECS 02 03 2015

Către

 

SINDICATELE AFILIATE 

 

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

 

 

Stimaţi colegi,

 

Astăzi, 2 martie 2015, cu începere de la ora 11:00, a avut loc o nouă întâlnire la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, la care au participat: din partea M.E.C.S. – domnul secretar de stat Vasile Şalaru, doamna subsecretar de stat Liliana Preoteasa, doamna director general Corina Marin, domnul director general Mihai Păunică, domnul director George Ghelmez, inspectori generali şi consilieri; din partea F.S.E. „SPIRU HARET” – domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor, domnul secretar general Tudor Spiridon, domnul Constantin Lungulescu (membru în Biroul Executiv), doamna consilier juridic Ioana Voicu şi domnul DragoşNeacşu – director comunicare; din partea F.S.L.I. – domnul preşedinte Simion Hancescu, domnul secretar general Constantin Rada şi doamna consilier juridic Liliana Glinţă.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat: 1) Analizarea stadiului implementării Acordului asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învăţământului; 2) Metodologia privind transferul personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anii 2015 şi 2016; 3) propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.

 

În ceea ce priveşte stadiul punerii în aplicare a Acordului încheiat cu Guvernul României la 27.10.2014:

1. Referitor la pct. 1 – Stabilirea unui calendar de modificare a programelor şcolare pentru toate ciclurile de învăţământ, precum şi a sistemului de evaluare a elevilor. În noile programe şcolare trebuie să se asigure un echilibru între partea aplicativă şi cea informativă. Termen: 31.03.2015):

Reprezentanţii M.E.C.S. ne-au pus la dispoziţie două documente – Priorităţi, activităţi şi termene orientative pentru procesul de dezvoltare curriculară” şi Calendar dezvoltare curriculară gimnaziu, ianuarie 2015 – noiembrie 2016. De asemenea, am fost informaţi că, până la data de 31.03.2015, vom primi criteriile pentru selecţia cadrelor didactice care fac parte din grupurile de lucru pentru elaborarea programelor şcolare.

Faţă de faptul că programele pentru ciclul primar au fost deja aprobate, însă există obiecţii cu privire la conţinutul acestora, domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor  a propus organizarea unei întâlniri între reprezentanţii M.E.C.S. şi I.Ş.E., respectiv coordonatorii grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor – pe de o parte, şi specialişti din sistem – cadre didactice desemnate de federaţiile sindicale reprezentative.

Propunerea a fost agreată de cei prezenţi, întâlnirea urmând a avea loc în decurs de maxim o lună.

 

2. Referitor la pct. 2 – Adoptarea (…) unei noi Legi a educaţiei naţionale (…) care să conţină, ca titlu distinct, Statutul personalului din învăţământ, în care să fie reglementate drepturile şi obligaţiile salariaţilor din învăţământ. Termen: 30.06.2015):

Domnul secretar de stat a apreciat că proiectul legii nu poate fi elaborat până la data de 30.06.2015.

Reprezentanţii federaţiilor sindicale au arătat că proiectul este realizabil, cu atât mai mult cu cât bazele de discuţie există în documentele aflate la Parlament. În plus, faţă de informaţiile care au rezultat din discuţii (în sensul că s-ar intenţiona elaborarea unui pachet de 3 legi – Legea învăţământului preuniversitar, Legea învăţământului superior şi Statutul personalului din învăţământ – în loc de una singură, conform Acordului), domnul preşedinte Marius Ovidiu Nistor a solicitat expres un punct de vedere din partea ministrului educaţiei şi primului ministru: „se intenţionează cumva revenirea asupra punctului 2 din Acord?”

Poziţia exprimată de federaţia noastră a fost clară: menţinerea obligaţiei de adoptare a unei Legi a educaţiei, care să includă şi Statutul personalului din învăţământ, până la data de 30 iunie 2015.

 

3. Referitor la pct. 3, 5 şi 6 din Acord – asigurarea finanţării posturilor didactice auxiliare şi nedidactice devenite vacante după data de 1 noiembrie 2014 1250 posturi pe parcursul anului şcolar 2014/2015 + abrogarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009:

Domnul director general Mihai Păunică a prezentat o situaţie centralizată a posturilor vacante în perioada 2013-2015. Conform acesteia, în perioada 01.11.2014-31.01.2015, s-au vacantat 1930 de posturi din învăţământul preuniversitar de masă, din care s-au ocupoat 963,5 (653,75 prin concurs, 71,5 prin transfer şi 238,5 prin detaşare). Concluzia domnului director general era că, practic, punctele din Acord sunt realizate, ceea ce a generat protestul federaţiilor sindicale.

Reprezentanţii federaţiei noastre au arătat că obligaţiile din Acord erau de DEBLOCARE  a posturilor, iar nu de vacantare. În condiţiile în care, practic, Ministerul Educaţiei a deblocat în acest an şcolar doar 200 de posturi, mai sunt de deblocat 1050.

Opinia noastră a fost împărtăşită inclusiv de domnul secretar de stat.

 

La punctul 2 de pe ordinea de zi, s-a căzut de acord şi pe Metodologia privind transferul personalului didactic auxiliar şi al personalului nedidactic în anii 2015 şi 2016 (forma conţinând observaţiile  sindicale), acceptându-se inclusiv propunerea federaţiei noastre privind transferul prin „schimb de posturi”.

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi nu a mai fost luat în discuţie, datorită complexităţii sale şi timpului scurt rămas.

În schimb, reprezentanţii federaţiei noastre au ridicat din nou problema Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului didactic şi a pensionării personalului didactic de predare cu o vechime efectivă de 34 de ani, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.

Proiectul Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului didactic va fi prezentat şi pus în discuţie la următoarea întâlnire, de luni, 09.03.2015.

Pensionarea personalului didactic de predare cu o vechime efectivă de 34 de ani, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei face obiectul unor modificări normative, ce se încearcă a fi promovate – federaţia noastră face, în acest sens, demersuri la nivelul ministerului şi al Parlamentului.

 

Cu deosebită stimă,

 

 

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: