Informare FSE Spiru Haret 22 iunie 2015 – Comisie de dialog social la MECS

Nr. 543/22.06.2015

Către

 

SINDICATELE AFILIATE 

 

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

 

Stimaţi colegi,

 

Astăzi, 22 iunie 2015, cu începere de la ora 13:00, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Sociale de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, la care au participat: din partea M.E.C.S. – domnul secretar de stat Vasile Șalaru, domnul director George Ghelmez, domnul director Adrian Bărbulescu, domnul consilier Gheorghe Constantin, inspectori generali și consilieri; din partea A.R.A.C.I.P. – domnul președinte Șerban Iosifescu și doamna Constanța Mihăilă; din partea F.S.E. „SPIRU HARET” – domnul președinte Marius Ovidiu Nistor, domnul secretar general Tudor Spiridon; din partea F.S.L.I. – domnul președinte Simion Hancescu.

Pe ordinea de zi comunicată s-a aflat un singur punct: Dezbateri pe tema debirocratizării învățământului preuniversitar românesc, în vederea elaborării măsurilor necesare.

Înainte de dezbaterea înscrisă pe ordinea de zi, domnul președinte Marius Ovidiu Nistor a luat cuvântul pentru a protesta față de emiterea de către minister, fără consultarea federațiilor sindicale reprezentative, a ordinelor privind plata personalului implicat în derularea examenelor naționale și a admiterii în învățământul liceal și profesional, cu încălcarea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate. Domnul președinte a solicitat și modificarea ordinului în cauză, în sensul aplicării unei creșteri a indemnizațiilor cu 15% față de nivelul de anul trecut (în raport de majorările salariilor personalului didactic de predare și didactic auxiliar, dar și de rata inflației), dar și al asigurării unor condiții corespunzătoare de desfășurare a examenelor, atât pentru elevi, cât și pentru persoanele care fac parte din comisii (apă, masă, transport, cazare).

De asemenea, domnul președinte Marius Ovidiu Nistor a solicitat Ministerului Educației să reglementeze, în regim de urgență, problema calculului dobânzii legale aferente diferențelor salariale cuvenite conform sentințelor pronunțate de tribunalele din întreaga țară, prin emiterea unui document din care să rezulte dobânda legală începând cu anul 2010 și modalitatea de calcul a acesteia, cu o prezentare exemplificativă.

Domnul președinte Marius Ovidiu Nistor a pus în discuție și situația creată în urma declarațiilor făcute de domnul secretar de stat Vasile Șalaru, care, dorind ca lucrările elevilor la bacalaureat să fie deplasate pentru corectură în alte județe, a creat impresia de incorectitudine a cadrelor didactice, impresie accentuată de mass-media, cu atât mai mult cu cât există deja camere video și dispozitive de înregistrare audio. Reprezentanții ministerului au arătat că au avut în vedere, de fapt, chiar protejarea cadrelor didactice, scoaterea acestora de sub influența terților (rude, cunoștințe, factori politici), pentru a nu plana nici o suspiciune asupra lor.

A fost abordată și problema organizării unui referendum pe problema Legii educației naționale, cu ocazia următoarelor alegeri locale, propus de domnul secretar de stat Vasile Șalaru. Reprezentanții federației noastre au subliniat faptul că nu susțin un asemenea referendum, deoarece este aproape imposibil de realizat, presupune costuri foarte mari și este greu de crezut că 18 milioane de alegători vor citi legea pentru a se pronunța în cunoștință de cauză; de altfel, un referendum se organizează pe o problemă punctuală, iar nu pe un întreg act normativ, excepție făcând Constituția (care are însă un alt regim, fiind legea fundamentală a statului).

 

Reprezentanții M.E.C.Ș. au pus în discuție și proiectul Ordinului ministrului educației și cercetării științifice privind structura anului școlar 2015-2016. Cu privire la acesta, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a trimis încă din data de 16.06.2015 propunerea de completare a alin. (1) al art. 3 după cum urmează: „Art. (3) În zilele libere prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în ziua de marți, 3 mai 2016, nu se organizează cursuri.

În motivare, am arătat că, în măsura în care există și alte zile libere negociate prin contracte colective de muncă (indiferent de nivel), acordarea acestora este obligatorie, în raport de prevederile art. 133 alin. (1) lit. c) și art. 148 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

În ceea ce privește punctul înscris pe ordinea de zi, trebuie observat că reprezentanții M.E.C.Ș. au ajuns la aceleași concluzii cu cele expuse în materialul elaborat de Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” privind debirocratizarea (nr. 452/26.05.2015, postat pe site-ul federației), adresat domnului secretar de stat Vasile Șalaru.

Astfel, s-a constatat că doar puține comisii sunt susținute prin acte normative și că se poate ajunge la un număr de maxim 9 comisii: Comisia de evaluare și asigurare a calității, Comisia pentru curriculum, Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în școli, Comisia pentru sănătate și de securitate în muncă, Comisia pentru situații de urgență, Comisia pentru controlul managerial intern, Comisia de gestionare SIIR, Comisia Administrativă, Comisia pentru cercetare disciplinară. Restul sunt atribuții care nu presupun neapărat constituirea unor comisii. Lista comisiilor va fi transmisă partenerilor sociali, pentru analiză, observații și propuneri, urmând ca, la final, să fie elaborat un ordin de ministru.

Reprezentanții federației noastre au reiterat propunerea din documentul privind debirocratizarea mai sus menționat de exceptare a unităților de învățământ de la aplicarea O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial (republicat în 2011), propunere susținută și de alți participanți la discuții.

În plus, reprezentanții federației noastre au solicitat ca, până la schimbarea R.O.F.U.I.P. (necesară și solicitată de noi în numeroase rânduri), să fie analizată oportunitatea existenței și a altor comisii, ale căror atribuții le regăsim la autoritățile locale, poliție, inspectoratele pentru situații de urgență (vezi: Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în școli, Comisia pentru sănătate și de securitate în muncă, Comisia pentru situații de urgență), care ar trebui să organizeze activitățile și documentația necesară, iar nu cadrele didactice – acestea trebuie să fie eliberate de sarcinile care îngreunează activitatea didactică și să se preocupe doar de actul educațional. Propunerea a fost însușită de participanții la discuții.

În egală măsură, reprezentanții federației noastre au solicitat să se găsească soluții pentru interzicerea, respectiv dizolvarea anumitor comisii care există în unitățile de învățământ fără nicio bază legală.

 

Cu deosebită stimă,

 

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: