Informare FSE Spiru Haret 23 martie 2015 – programe scolare

Nr.307/23.03.2015

Către

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

         Stimaţi colegi,

Ca urmare a demersurilor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“, astăzi, 23 martie 2015, a avut loc la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, o întâlnire între reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile sindicale şi reprezentanţi ai MECS şi ai ISE cu privire la „Dezvoltarea curriculumului naţional în România – Provocări şi Oportunităţi ale procesului de Elaborare şi Aplicarea unor noi programe şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a din învăţământul primar“, conform Legii nr. 1/2011 referitoare la revizuirea programelor şcolare. Din partea FSE „Spiru Haret“ au participat: Tudor Spiridon – secretar general, Maria Rezi – responsabil învăţământ primar la nivelul federaţiei, Cătălina Ioana Stancu –  responsabil învăţământ primar SIP Sibiu, Ştefănică Teodor – responsabil învăţământ primar SIP Galaţi, Liliana Boiciu – responsabil învăţământ primar SIIP Timiş.

În cadrul întâlnirii, Ciprian Fartuşnic,  director general IŞE, a făcut o scurtă prezentare a programelor şcolare la clasele a III-a şi a IV-a, menţionând că acestea sunt o continuare a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare şi clasele I şi a II-a. Acesta a precizat că programele şcolare au fost puse în dezbatere o scurtă perioadă de timp, însă s-au primit aproximativ 10.000 de feedback-uri. În cadul dezbaterii, reprezentanţii FSE „Spiru Haret“ s-au referit la:

 • Neconcordanţa între programele şcolare între ciclurile de învăţământ;
 • Curriculum concentrat pe competenţe vs. curriculum centrat pe obiective;
 • Programele şcolare, care trebuie orientate spre profesionalizarea elevului;
 • Formarea de competenţe, atât specifice, cât şi generale;
 • Corelarea în cadrul programei a conţinuturilor diferitelor obiecte de învăţământ(ex. limbă română, limbă modernă, religie);
 • Adaptarea programei şcolare pentru învăţământul simultan;
 • Neconcordanţa între manuale şi conţinuturile programelor şcolare.

 

         În urma discuţiilor avute, au rezultat următoarele concluzii:

 • Comunicarea între IŞE-MECS-profesori să fie una reală şi realizată înainte de aprobarea programelor prin ordin de ministru şi publicarea în Monitorul Oficial;
 • Conceperea unor ghiduri metodologice, în cadrul unor proiecte pe fonduri europene, care să faciliteze predarea la clasă;
 • Pregătirea resursei umane în vederea aplicării noilor programe transdisiplinare;
 • Continuarea dezbaterilor cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale în vederea elaborării programelor şcolare de la nivel primar, gimnazial şi liceal, cu participarea specialiştilor de la toate nivelurile de învăţământ, urmărindu-se astfel continuitatea curriculei de la clasa pregătitoare până la finalizarea liceului.          

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: