Informare FSE Spiru Haret – Colegiul liderilor 20 februarie 2018

Nr. 166/21.02.2018

 

Către

 

SINDICATELE AFILIATE 

 

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

 

 

Stimaţi colegi,

 

În data de 20 februarie 2018, a avut loc ședința Colegiului Liderilor Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, la care a fost invitat să participe și domnul Valentin Popa, ministrul educației naționale. Domnul ministru a venit însoțit de o echipă formată din reprezentanți ai Ministerului Educației: doamna secretar de stat Ariana Oana Bucur, domnul secretar de stat Gigel Paraschiv, domnul director general Mihai Păunică, domnul consilier Constantin Trăistaru și domnul George Ghelmez.

În cele ce urmează, vom face o prezentare a punctelor de vedere de interes general pentru salariații din învățământ, exprimate de reprezentanții Ministerului Educației, atât în raport de agenda transmisă domnului ministru, cât și de problemele ridicate și întrebările puse de liderii federației.

Astfel:

 

I. Domnul ministru Valentin Popa a abordat punctual problemele de pe agenda transmisă defederația noastră:

1. Reîncadrarea personalului didactic în raport de prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 – Ministerul Educației ne va sprijini în toate demersurile pentru corectarea erorilor apărute în salarizarea personalului didactic [în acest context, facem precizarea că purtăm discuții cu reprezentanții ministerului pe textul legii de aprobare a O.U.G. nr. 91/2017];

2. Nomenclatorul bolilor profesionale și a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică – este considerată o problemă foarte importantă, care este tratată cu mare atenție, dar nu depinde numai de Ministerul Educației;

3. Metodologia de calcul a daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ – urmează să o primim în câteva zile; formula de calcul propusă de domnul ministru a fost agreată și de direcția de specialitate a ministerului;

4. Criteriile pe baza cărora se realizează diferențierea pe zone și localități, în vederea elaborării proiectului hotărârii de guvern privind diferențierea pe zone și localități și acordarea indemnizației cuvenite personalului didactic de predare calificat şi personalului didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în zone izolate – problema este monitorizată de specialiștii ministerului, care după ce au centralizat datele din teritoriu, lucrează la finalizarea proiectului;

5. Plata tranșelor/restanțelor conform hotărârilor judecătorești având ca obiect diferențe de drepturi salariale – se fac în prezent calcule, actualizate cu rata inflației, pentru a fi raportate sumele Ministerului Finanțelor Publice;

6. Finanțarea corectă a învățământului preuniversitar și instituirea unui cost standard per elev/preșcolar corect – problema este în studiu; domnul ministru dorește elaborarea unui set de indicatori mai detaliat; este un obiectiv amplu, care nu poate fi finalizat prea repede; se are în vedere emiterea unui ordin de constituire a unei comisii care să analizeze situațiile financiare pe mai multe județe, trimestrial, urmând a fi analizate concluziile comisiei respective;

7. Calculul corect al drepturilor salariale suplimentare, prin raportare la salariul de bază în plată – vor aplica legea (dacă legea permite, se calculează la salariul de bază în plată, dacă nu – nu);

În acest context, a subliniat că, din următorul an școlar, se va aplica următoarea politică: metodologie de calcul + ocupare a posturilor vacante + contracte individuale de muncă pentru orice activitate [cu excepția celor cu caracter evident ocazional (examene), pentru care vor exista contracte civile] + modificarea rubricii „locul muncii” din contracte (să fie nu doar la școală, ci și acasă) + cumulul să fie demonstrat că poate fi făcut în afara programului normal de lucru + flexibilizarea programului; domnul ministru nu vrea să mai audă întrebarea „de ce nu se plătește?”, ci „de ce nu s-a contractat?”; fără contract, nu se plătește nimic.

8. Discriminarea generată de Regulamentele-cadru privind sporurile pentru condiții de muncă din diverse domenii de activitate – nu se poate face mai mult, nu au de unde scoate mai mulți bani; a precizat expres că nu se poate da spor de calculator, deoarece toate calculatoarele sunt conforme cu normele europene de poluare electromagnetică;

9. Voucherele de vacanță – trimit în câteva zile o instrucțiune în teritoriu cu precizări în acest sens;

10. Funcționarea Programului EDUSAL – a purtat discuții foarte dure cu cel care administrează sistemul și se fac eforturi pentru funcționarea acestuia în condiții optime;

11. Acordarea gradațiilor de vechime în muncă, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea-cadru nr. 153/2017 – vor respecta legea;

12. Salarizarea personalului din cadrul centrelor de excelență, ca urmare a modificării fluxului financiar pe componenta salarială – problema a fost supusă atenției Guvernului și se caută soluții;

13. Alocația de hrană aferentă zilelor de sâmbătă și duminică pentru copiii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în alte localități decât cea de domiciliu și cazați în internatele unităților de învățământ special respective – vor căuta soluții;

14. Calculul și plata integrală a indemnizației pentru concediu de incapacitate temporară de muncă, concediul de maternitate, concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului etc. – este în circuitul de avizare un proiect de ordonanță de urgență care va rezolva problema.

Ministrul educației a precizat expres și că: fiecare avem un buget și oricât am încerca să îl întindem, nu reușim; trebuie să ne încadrăm în alocația bugetară existentă; trebuie revizuit curriculum-ul și modificat numărul de ore; trebuie regândite programele; trebuie introduse conținuturi pentru care există resursă umană.

 

După plecarea domnului ministru, reprezentanții Ministerului Educației au oferit răspunsuri (mai mult sau mai puțin lămuritoare) problemelor de interes local sau general prezentate de liderii prezenți la discuții. Dintre acestea evidențiem:

1. Legea-cadru nr. 153/2017 permite majorarea salarială de la 1 martie 2018 numai pentru personalul didactic – se are în pregătire o notă de fundamentare pentru acordarea creșterii și personalului nedidactic;

2. Pentru situațiile aberante generate în practică de unele dispoziții ale Legii-cadru nr. 153/2017 (de tipul salariu debutant nou încadrat = salariu profesor grad II din aceeași unitate), au reușit o soluționare prin OUG nr. 91/2017 prin modificarea art. 39; au mai rămas de modificat art. 36 și art. 38 – proiect în lucru cu partenerii de dialog social (așa cum am detaliat mai sus);

3. Asistenții sociali din învățământul special nu mai sunt personal didactic auxiliar – beneficiază de salarizare conform Anexei II la Legea-cadru nr. 153/2017;

4. Cine a avut în plată drepturi salariale în calitate de personal didactic auxiliar (în speță, îngrijitoarele de grădiniță cu stabilitate și gradație de merit) rămâne cu drepturile salariale respective în plată, dar, la acordarea creșterilor salariale din următorii ani, pentru a se ajunge la salariile prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 (1/25 / an), salariile lor nu vor crește atât de mult ca ale celorlalte categorii de personal nedidactic;

5. Sporul pentru predare simultană în învățământul preșcolar nu este reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011 (?!), astfel că nu se poate acorda; abia după ce se va reglementa;

6. Creșterea salarială de la 1 martie 2018 este la cuantumul brut al salariului de bază brut;

7. Sporurile vor fi calculate la salariul de bază în plată de la 01.01.2019, dacă nu intervine o modificare legislativă care să instituie derogari în favoarea personalului din învățământ;

8. Sumele necesare pentru majorarea de la 1 martie 2018 au fost avute în vedere la fundamentarea costului standard;

9. Nu interesează calculele făcute pe dobânzi până în prezent, deoarece multe sunt eronate/abuzive;

10. Voucherele de vacanță ce trebuie acordate anul acesta vor fi prinse în bugetele inspectoratele școlare în trimestrul II.

 

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: