Informare FSE Spiru Haret- lege diferente salariale 2008-2011

Nr. 309/06.04.2016

 

Către

 

SINDICATELE AFILIATE

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

 

Stimaţi colegi,

 

În data de 6 aprilie 2016, Camera Deputaților a ADOPTAT Legea privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

În esență, potrivit actului normativ, diferențele salariale aferente perioadei octombrie 2008 – 13.05.2011, cuvenite personalului didactic în baza Legii nr. 221/2008, Legii nr. 330/2009, Legii nr. 284/2010 și Legii nr. 285/2010 (inclusiv pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora)  se achită în următoarele condiții:

1.  „din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor de personal din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, precum și din bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, pentru personalul didactic din inspectoratele școlare și din unitățile aflate în subordinea acestora” – art. 1;

2. inclusiv „personalului didactic din învățământul de stat căruia (…) nu i s-au acordat diferențele salariale, indiferent din ce motiv și pe baza căror decizii(…)”, astfel:

– pentru personalul didactic în activitate, sumele se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a legii (5% în primul an, 10% în al doilea an, 25% în al treilea an, 25% în al patrulea an, 35% în al cincilea an), în tranșe trimestriale egale – art. 2 alin. (1) și (2);

– pentru personalul didactic pensionat, plata se face într-o singură tranșă – art. 3 teza I;

– pentru personalul care se pensionează după data intrării în vigoare a legii, plata se realizează eșalonat, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la data pensionării – art. 3 teza II;

3. sumele plătite eșalonat se actualizează cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică la data plății efective – art. 4;

4. diferențele salariale se achită de către unitatățile la care personalul didactic a funcționat efectiv în intervalul de timp menționat – art. 6.

Legea a fost trimisă Președintelui României pentru promulgare, urmând ca, în 30 de zile de la intrarea sa în vigoare să fie aprobate, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare.

Anexăm prezentei forma pentru promulgare a legii, astfel cum se regăsește aceasta pe site-ul Camerei Deputaților.

 

Vă reamintim faptul că, încă din anul 2015, Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a elaborat și transmis numeroase materiale (către Parlament, Guvern, Ministerul Educației, partidele politice, Coaliția Națională pentru Modernizarea României), prin care a solicitat, cu argumente, aprobarea actului normativ respectiv, ca o măsură reparatorie pentru acei salariați care au fost în mod nejustificat privați de drepturile ce li se cuveneau potrivit legislației aplicabile în materia salarizării în perioada 01.10.2008-13.05.2011.

 

În egală măsură, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, tot în data de 6 aprilie 2016, a fost ADOPTATĂ de Camera Deputaților [ca urmare a depășirii termenului de 45 de zile pentru dezbatere și vot final, în raport de prevederile art. 75 alin. (2) din Constituția României și art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților] Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământul preuniversitar (Pl-x 886/2015), potrivit căreia: „Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumae și control, cu o vechime efectivă de cel puțin 30 de ani în învățământ, beneficiază, la împlinirea vârstei legale de pensionare, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării”.

Legea urmează a fi înaintată Senatului României, care este cameră decizională.

Anexăm prezentei forma adoptată de Camera Deputaților.

 

Cu deosebită stimă,

  

PREȘEDINTE

 Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: