Informare FSE Spiru Haret – Plata doctorat 27 aprilie 2016

Nr. 346/27.04.2016

 

Către

 

SINDICATELE AFILIATE 

 

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte

 

 

Stimaţi colegi,

 

În data de 22 aprilie 2016, v-am transmis Circulara nr. 346/DRUS/19.04.2016 a Ministerului Educației, prin care se confirmă ceea ce Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a susținut constant, respectiv plata sumelor compensatorii aferente titlului științific de doctor, pentru personalul didactic care a obținut acest titlu ulterior datei de 31 decembrie 2009.

 

Vă rugăm să observați că în circulara respectivă sunt citate dispozițiile art. 4 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personaului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termen, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Dispozițiile art. 4 alin. (2) le reiterează pe cele ale art. 5 alin. (11) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, astfel cum a fost aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 71/2015, potrivit cărora: „(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii – medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.

Față de similitudinea textelor din actele normative invocate, este evident că, așa cum F.S.E. „SPIRU HARET” a susținut prin adresele nr. 346/27.04.2016 și nr. 351/08.04.2015, acei salariați care au obținut titlul științific de doctor ulterior datei de 31.12.2009 trebuiau să beneficieze de salarizare la un nivel superior, prin adăugarea sumelor compensatorii echivalente sporului de 15% pentru titlul științific de doctor, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 71/2015 (respectiv 09.04.2015, la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, conform art. 78 din Constituția României). 

În aceste condiții, se impune să se procedeze, în regim de urgență, la plata sumelor compensatorii reprezentând echivalentul sporului de 15% pentru titlul științific de doctor pentru personalul care l-a obținut ulterior datei de 31.12.2009, cel puțin de la data de 01.01.2016 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 57/2015, invocată în Circulara MENCS nr. 346/2016).

În măsura în care unitățile de învățământ refuză plata sumelor aferente perioadei 9 aprilie – 31 decembrie 2015 (pe considerentul că este un alt an bugetar), acestea vor putea fi solicitate în instanță, în baza modelului de acțiune trimis de federație și a hotărârilor judecătorești favorabile deja obținute, puse la dispoziția dumneavoastră.

 

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Distribuie articolul pe retelele de socializare: