INFORMARE PROIECT „PROJECTS FOR SCHOOL, PROJECTS FOR US”

Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, în parteneriat cu Primăria Municipiului București (în cadrul CIVITAS), implementează în perioada iunie – septembrie 2019 un proiect intitulat „Projects for school, projects for us” care are ca scop dezvoltarea unor activități de instruire profesională de specialitate în domeniul accesării platformei Primăriei Municipiului București – PROEDUS, CIVITAS, prin organizarea unor workshop-uri care să îndemne și să determine personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar bucureștean (cadre didactice și didactice auxiliare) să scrie proiecte și să le implementeze la nivelul unităților de învățământ din Municipiul București. Proiectul are drept scop prevenirea fenomenului „bullying” în școli, precum și depistarea/identificarea copiilor/elevilor și folosirea unor tehnici specifice pentru rezolvarea situațiilor acestora.

       De asemenea, proiectul își propune să dezvolte activități nonformale de instruire profesională de specialitate în vederea obținerii de sprijin și suport din partea administrației publice locale prin instituțiile de resort.

       Fenomenul „bullying” este din ce în ce mai prezent în societatea românească, în general, şi în mediu şcolar, în special. Cauzele acestui fenomen sunt multiple, iar această latură negativă a mediului educaţional se regăseşte în numeroase şi diferite mijloace de manifestare. Comportamentul de bullying este o cale prin care unii copii/elevi au învăţat să primească atenţie, chiar dacă într-un mod negativ. Acesta este motivul pentru care cadrele didactice trebuie să acţioneze eficient, printr-o serie de strategii anti-bullying adecvate.

       O altă latură a acestui fenomen, este și bullyingul cybernetic. Având în vedere „era vitezei”, pare a fi cea mai răspândită formă de bullying, ţinând cont de puterea pe care social media o deţine în ultimii ani. Prin intermediul reţelelor de socializare, bullyingul devine mai rapid, mai cunoscut şi mai puternic. Manipularea, controlul, intimidarea, umilirea şi stricarea imaginii publice sunt doar câteva dintre scopurile cyberbullying-ului. Spre deosebire de bullying-ul tradițional, o trăsătură specifică a celui din urmă este anonimatul frecvent al agresorilor cibernetici. Mediile electronice, precum internetul, telefoanele inteligente, email-urile, Facebook-ul și alte rețele de socializare, pot genera, cu uşurinţă, acţiuni denigratoare pentru elevi şi nu numai. Aceste acţiuni pot include mesaje de intimidare, insulte, hărțuire sexuală sau ridiculizare și ocară.

Intenționăm, prin acest proiect, să dezvoltăm o cultură media la copii/elevi, ca instrument de prevenire sau limitare a acestui fenomen. Pentru a învăța cum să facă față experiențelor neplăcute, elevii au nevoie de o îndrumare corectă și clară din partea cadrelor didactice și părinților.

În prima etapă de derulare a proiectului se realizează informarea reciprocă a partenerilor cu privire la proiect, selecția materialelor care vor fi prezentate, selecția grupului țintă participant la work-shop-uri.

În a doua etapă, se vor desfășura câte 4 work-shop-uri/serie (totalizând 10 serii). Fiecare work-shop se va derula pe parcursul a 4 zile, câte 3 ore/zi (total 12 ore), iar lucrarea finală se predă în zilele 5 şi 6, în individual sau în echipă. Pentru lucrarea finală participanţii pot lucra şi în echipe.

 La work-shop-uri se va prezenta activitatea PROEDUS, regulamentul de aplicare în platforma CIVITAS, precum și modalitățile de completare corectă a cererilor de proiect. De asemenea, se va prezenta o paletă largă de informații, tehnici de prevenire sau limitare a fenomenului de bullying, bune practici care să fie preluate și utilizate de toate cadrele didactice din unitățile de învățământ din Municipiul București.

Proiectul îşi propune să dezvolte activităţi nonformale de instruire profesională de specialitate în vederea obţinerii de sprijin şi suport din partea administraţiei publice locale prin instituţiile aflate în subordine. Având în vedere Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, „învățarea în contexte nonformale este considerată ca fiind învățare integrată”, intenționăm ca acest proiect să se deruleze în zona continentală a Greciei. Caracterul internaţional al proiectului se concretizează în work-shop-uri dedicate personalului didactic din unităţile de învăţământ din Municipiul Bucureşti, cu scopul de a identifica strategii, metode şi tehnici de prevenire sau limitare a fenomenului de bullying.

În consecință, proiectul își propune să abordeze tematicile din perspectiva practică, personalul didactic din serviciul de tip rezidențial fiind încurajat să experimenteze, să facă schimb de experiență cu alte cadre didactice din unitățile de învățământ participante și să identifice exemplele de bune practici din propria activitate. Practic, este un demers care îl susținem cu toții în identificarea potențialelor soluții. Deprinderea de competenţe în sistem rezidenţial este utilă pe de o parte pentru aprofundarea fenomenului ce a luat amploare în ultimul timp, iar pe de altă parte pentru a accesa o serie de metode şi tehnici specifice.

Astfel, se vor derula 10 serii a câte maximum 100 de locuri dedicate cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar bucureștean.

       Înscrierile se fac prin intermediul liderului de sindicat, sub formă de tabel (trimitem pe mail datele necesare înscrierii), transmis la adresa de mail: teodora.banas@fsespiruharet.ro, până la data de 21 iunie 2019.

Președinte,

Marius Ovidiu NISTOR

INFORMAREA IN FORMAT PDF.

Distribuie articolul pe retelele de socializare: