Istoric

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“ a aparut ca urmare a fuziunii Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ „Spiru Haret“ şi Federaţiei Educaţiei Naţionale, fuziune hotărâtă în cadrul Conferinţei extraordinare care a avut loc pe 24 ianuarie 2013, la Sinaia. Prin această fuziune s-a împlinit o do­rinţă de unificare a mişcării sindicale din învăţământ exprimată de către salariaţii din sistem.  Ziua aleasă – 24 ianuarie – este o zi cu o semnificaţie deosebită pentru poporul român. În momentul de faţă, se poate vorbi de o federaţie sindicală care reprezintă interesele a peste 90.000 de salariaţi din învăţământul preuniversitar şi universitar, organizaţie ce are puterea de a reacţiona atunci când clasa politică se comportă discreţionar.
Principalul obiectiv al Federaţiei Sindi­ca­telor din Educaţie “SPIRU HARET” este acela de a le arăta tuturor salariaţilor din sistem, indiferent că sunt membri de sindicat sau nu, că liderii F.S.E. “SPIRU HARET” răspund intereselor lor, că ţin cont de do­rinţele exprimate de ei, că doresc să ofere o alternativă pentru mişcarea sindicală, o soluţie viabilă, realizând o federaţie mai puternică şi, bineînţeles, ca efect al acestei acţiuni, să devină un partener de dialog social important, astfel încât niciun reprezentant al Ministerului Educaţiei sau al Guvernului să nu-şi permită să ignore punctele de vedere exprimate de cei peste 90.000 de membri de sindicat, prin vocea liderilor F.S.E “SPIRU HARET”. Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării Federaţiei Sindicatelor din Educaţie “SPIRU HARET” sunt: unitatea de acţiune sindicală, democraţia conducerii colective, independenţa faţă de autorităţile publice, de partidele politice, de patronate, de asociaţii şi organizaţii diverse sau culte, solidaritatea cu organizaţiile sindicale din ţară şi din străinătate, exprimarea liberă şi respectul opiniilor, egalitatea de şanse, alegeri democratice, libertatea de acţiune. Federaţia Sindicatelor din Educaţie “SPIRU HARET” este constituită şi acţionează în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale ratificate de România sau la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă aplicabile, şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi.