LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015

LEGE nr. 186 din 29 decembrie 2014 a bugetului de stat pe anul 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 Art. 1

Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2015 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

Mai multe in format pdf.

Distribuie articolul pe retelele de socializare: