Legea 230/2019

Legea 230/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

Dată act: 25-nov-2019

Emitent: Parlamentul

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 3 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 10 aprilie 2019, cu următoarea completare:

– La articolul II, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) În evaluarea capacităţii instituţionale, criteriul «baza materială» nu cuprinde autorizaţia de securitate la incendiu.

„(5) Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv proprietarii imobilelor în care se desfăşoară activităţi de învăţământ au obligaţia să asigure condiţiile de funcţionare, inclusiv obţinerea şi menţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi autorizaţia de securitate la incendiu.”

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

TEODOR-VIOREL MELEŞCANU

_________________________

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945 din 26 noiembrie 2019

Distribuie articolul pe retelele de socializare: