OMEN 3152 din 24 februarie 2014 – planuri cadrul invatamant profesional

ORDIN Nr. 3152 din 24 februarie 2014privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAÅ¢IEI NAÅ¢IONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 25 martie 2014În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin

.ART. 1

Se aprobă planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, cuprins în anexa nr. 1, care parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

Fundamentarea privind planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, este cuprinsă în Nota de fundamentare privind elaborarea planurilor-cadru pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 3

Planurile-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional cu durata de 3 ani se aplică începând cu clasa a IX-a, din anul şcolar 2014 – 2015.

ART. 4

Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ profesional şi tehnic duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Bucureşti, 24 februarie 2014.Nr. 3.152.

Distribuie articolul pe retelele de socializare: