OMEN 4923 – 29.08.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAÅ¢IEI NAÅ¢IONALE nr. 4923/29.08.2013

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2014 *)

În baza prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

 

Ordinul complet in format pdf

Distribuie articolul pe retelele de socializare: