OMEN 4959 02.09.2013

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE nr. 4959/02.09.2013

pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat *)

 

În baza prevederilor art. 254 alin. (19) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Metodologia de organizare şi desfăşurare a consucrsurilor de ocupare a posturilor didactice / catedrelor care se vacantează pe parcursul anului 1şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ordinul complet in format PDF

Distribuie articolul pe retelele de socializare: